aktualizováno 16. 3. 2018

Krátké zprávy z jednání Rady města

aktualizováno 5. 3. 2018

Rada města Český Krumlov (dále jen RM) projednala na jednání 26. února 2018 mimo jiné tyto body:

Zázemí k zimnímu stadionu - zadání veřejné zakázky

RM schválila náležitosti zadávací dokumentace veřejné zakázky na stavební práce k zázemí zimního stadionu, rovněž RM schválila komisi pro otevírání obálek s nabídkami a hodnotící komisi.

Bezplatné jízdné v městské autobusové dopravě pro osoby nad 70 let

RM schválila zavedení bezplatného jízdného v městské autobusové dopravě pro osoby ve věku nad 70 let s účinností od 1. dubna 2018.

Technický dozor a koordinátor bezpečnosti na staveništi při realizaci zateplení budovy městského úřadu

RM schválila výběr nejvhodnější nabídky a uzavření smlouvy s dodavatelem služeb pro výkon činnosti technického dozoru a koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi při realizaci prací investiční akce „Snížení energetické náročnosti budovy městského úřadu, Český Krumlov", kterou je nabídka STAVINVEST JK s.r.o.

Výběr zpracovatele a schválení pořízení "Analýzy a návrhu opatření k zajištění souladu s nařízením GDPR"

Evropská unie schválila novou úpravu ochrany osobních údajů, která v celé EU nahradí dosavadní vnitrostátní předpisy o ochraně osobních údajů. Nařízení se ve všech členských státech EU bude přímo aplikovat od 25. května 2018.

Pro zajištění uvedení evidencí osobních údajů na městském úřadě i v ostatních městských organizacích do souladu s nařízením GDPR bylo potřeba rozhodnout o dalším postupu, tzn. vybrat zpracovatele analýzy a návrhu opatření (organizačních, procesních, technických).

RM schválila výběr zpracovatele a smlouvu na analýzu a návrh opatření, které provede společnost IDC CEMA s.r.o.,

Poskytnutí daru Hospici sv. Jana N. Neumanna

Výtěžek z fotokoutku Musea Fotoateliéru Seidel na reprezentačním plese města dosáhl výše 14.295 Kč, který bude věnován Hospici sv. Jana Nepomuka Neumanna v Prachaticích. RM schválila darovací smlouvu a po jejím uzavření bude částka převedena na účet hospice.

Projekt UNES-CO

RM vzala na vědomí představení projektu Kateřiny Šedé s názvem UNES-CO, který byl vybrán pro 16. Bienále architektury v Benátkách 2018 a návrh na spolupráci s městem Český Krumlov.

Kateřina Šedá má ve své tvorbě blízko k sociální architektuře. Je držitelkou mnoha cen, např. Chalupeckého ceny, Magnesie litery za publicistiku, Architekt roku 2017 a českou umělkyní známou i za hranicemi České republiky. Její projekty vypadají velmi nekonvenčně, ale fungují a mají hmatatelné výsledky. Právě proto se stala úspěšnou a mezinárodně uznávanou osobností. Více informací o její tvorbě najdete na www.katerinaseda.cz, nebo např. v nedávném rozhovoru pro ČT Art: zde.

Pro svůj projekt si Kateřina Šedá vybrala Český Krumlov. Městu se tím dostane nejen velké publicity, ale hlavně se nabízí příležitost uchopit problematiku vylidňujícího se centra města a jeho odcizování obyvatelům netradičním způsobem. Cílem projektů Kateřiny Šedé je vždy změna (posun) v myšlení a vnímání lidí. Její velkou kvalitou je schopnost komunikace s lidmi napříč všemi sociálními i kulturními vrstvami. Všechny tyto rozdílné skupiny dokáže zaujmout a přimět je k aktivní účasti na projektu.

Více informací bude k dispozici během března 2018 prostřednictvím info kanálů města.

Projekt SENECA - Integrated System for the resilience Enhancement of European Cultural Assets

RM vyjádřila podporu projektu "SENECA - Integrated System for the resilience Enhancement of European Cultural Assets", který je zaměřen na oblast ochrany kulturních památek a památkových celků v evropských zemích proti působení vlivu klimatických změn a přírodních katastrof. Za Českou republiku se na jeho řešení bude podílet Ústav teoretické a aplikované mechaniky Akademie věd České republiky, v.v.i., Centrum excelence Telč a Fakulta informačních technologií ČVUT. V rámci České republiky by mělo být pro projekt jako pilotní lokalita použito město Český Krumlov. Vyjádřením podpory nevyplývají pro město Český Krumlov žádné závazky.

Spolupráce města s Českokrumlovskou televizí CKTV

RM schválila uzavření smlouvy o mediální spolupráci města Český Krumlov s Českokrumlovskou televizí CKTV. Město dlouhodobě spolupracuje s CKTV jakožto dalším kanálem, kterým pokrývá informovanost obyvatel o tématech z jednání rady města a zastupitelstva, činnosti městského úřadu (dopravní uzavírky, svozy odpadů apod.) a záznamech z mimořádných akcí.

Kompletní programy a usnesení z jednotlivých jednání jsou k dispozici zde.

Související odkazy

 

Icons from Freepik - www.flaticon.com are licensed by CC 3.0 BY

Město Český Krumlov

Nastavení soukromí:

Soubory cookie používáme ke shromažďování a analýze informací o výkonu a používání webu, zajištění fungování funkcí ze sociálních médií a ke zlepšení a přizpůsobení obsahu. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas, který nám udělíte kliknutím na volbu „Souhlasím se vším“. Své preference můžete snadno upravit kliknutím na volbu „Podrobné nastavení“.

Povolujete: