aktualizováno 19. 10. 2010

Rada města Český Krumlov

volební období 2014-2018

aktualizováno 7. 11. 2018

Jednání rady města

Archiv programů jednání a usnesení rady města

Programové prohlášení rady města

Pravomoci rady města

Rada je výkonným orgánem města v oblasti samostatné působnosti a ze své činnosti odpovídá zastupitelstvu města.

V oblasti přenesené působnosti jí přísluší rozhodovat, jen stanoví-li tak zákon.

Rada rozhoduje ve všech otázkách uvedených v ustanovení § 102 odst. 2 zákona č.128/2000 Sb., o obcích a o dalších, které nepatří do pravomoci zastupitelstva dle ustanovení §§ 84 a 85 zákona o obcích. 

Radní města Český Krumlov

Mgr. Ivana Ambrusová Ambrusová Ivana, Mgr.
radní, zastupitel
E-mail: ivana.ambrusova@sovyck.cz
Telefon: 383 134 445
Mgr. Dalibor Carda Carda Dalibor, Mgr.
starosta, radní, zastupitel
E-mail: dalibor.carda@mu.ckrumlov.cz
Telefon: 380 766 102
Ing. Josef Hermann Hermann Josef, Ing.
místostarosta, radní, zastupitel
E-mail: josef.hermann@mu.ckrumlov.cz
Telefon: 380 766 301
Bc. Martin Lobík Lobík Martin, Bc.
radní, zastupitel
E-mail: malobo@seznam.cz
Telefon: 777 637 374
 Rudolf Vejskrab Vejskrab Rudolf
radní, zastupitel
E-mail: vejskrabrudolf@seznam.cz
Telefon: 602 347 530
 Jan, radní do 31. 1. 2017 Vozábal Vozábal Jan, radní do 31. 1. 2017
zastupitel
E-mail: jan.vozabal@divadlock.cz
Telefon: 602 331 162
Ing., MBA Jitka Zikmundová Zikmundová Jitka, Ing., MBA
radní, zastupitel
E-mail: jitka.zikmundova@mu.ckrumlov.cz
Telefon: 724 058 343

 

 

Dokumenty Rady města Český Krumlov

Záštity představitelů města

Komise rady města

Řídící skupiny města

Související odkazy

Icons from Freepik - www.flaticon.com are licensed by CC 3.0 BY

Město Český Krumlov