aktualizováno 23. 6. 2019

Oprava kříže na hřbitově v části obce Horní Brána

aktualizováno 11.01.2012

Kříž s postavou ukřižovaného Krista se nachází na městském hřbitově na Horní Bráně v Českém Krumlově na parcele 577/1 v k. ú. Český Krumlov.

O projektu

Název projektu: Oprava kříže na hřbitově na území obce Český Krumlov, v části obce Horní Brána na parcele 577/1 v k. ú. Český Krumlov"
Poskytovatel podpory: Jihočeský kraj GP Obnova drobné sakrální architektury v krajině - dar společnosti ČEZ, a.s.
Investor projektu: město Český Krumlov
Místo realizace projektu: Český Krumlov - hřbitov, Horní Brána
Termín realizace projektu: září - říjen 2011
Zhotovitel stavby: Kříž Jan - Kameník, Vyšný 229, 381 01 Český Krumlov, IČ 12332704
Stav projektu: projekt ukončen
Celkové výdaje projektu: 153 144 Kč
z toho dotace: 50 000 Kč

Popis projektu a jeho realizace

Kříž s postavou ukřižovaného Krista na městském hřbitově na Horní Bráně v Českém Krumlově vykazoval mnohá poškození. Postament kříže se díky hlubokým prasklinám a trhlinám nacházel v havarijním stavu. V průběhu měsíce září 2011 byly postament včetně schodišťových stupňů i samotný kříž opraveny. Oprava spočívala v očištění kovových částí kříže, byl proveden nový nátěr kříže a sochy Krista, horní část kamenného postamentu byla vyměněna, byly rozebrány a očištěny schodišťové stupně a následně nově osazeny.

 

Jihočeský kraj - logo (250)

 Logo - ČEZ

Tento projekt "Oprava kříže na hřbitově na území obce Český Krumlov, v části obce Horní Brána na parcele 577/1 v k. ú. Český Krumlov " vznikl za finančního přispění Jihočeského kraje v rámci grantového programu Obnova drobné sakrální architektury v krajině a daru společnosti ČEZ, a.s.

Na koho se obrátit?

Jméno
Odbor / odd.
Funkce
E-mail
Telefon
Kučerová Štěpánka, Mgr.
Odbor / oddělení: OKT
Funkce: referent rozvoje a kontroly veřejných zakázek
E-mail: stepanka.kucerova@ckrumlov.cz
Telefon: 380 766 707
Jméno
Odbor / odd.
Funkce
E-mail
Telefon
Kmoch Zdeněk
Odbor / oddělení: OSMI
Funkce: technik investic
E-mail: zdenek.kmoch@ckrumlov.cz
Telefon: 380 766 609

Fotogalerie

Související odkazy

 

Icons from Freepik - www.flaticon.com are licensed by CC 3.0 BY

Město Český Krumlov