Registr silničních vozidel - Zápis změn údajů

Jedná se o všechny úkony, které mají vliv na změnu údajů v registru vozidel a v dokladech vozidla, které nejsou změnou vlastníka nebo provozovatele silničního vozidla.

Příklady změn údajů v registru silničních vozidel:

 • změna barvy
 • montáž nebo demontáž tažného zařízení
 • zápis pohonu LPG nebo CNG, litá kola apod.

V případě zápisu změn údajů je nutné žádat u obce s rozšířenou působností, který vede agendu registru vozidel, do 10 pracovních dnů ode dne, kdy změna nastala.

V agendách registru vozidel je možné si předem rezervovat termín návštěvy pomocí rezervačního systému.

Žádost je možné vyřídit u obecního úřadu obce s rozšířenou působností, který vede agendu registru vozidel. 

Na Městském úřadě Český Krumlov agendu vykonává:

 • Odbor dopravy a silničního hospodářství, oddělení dopravně-správních agend, Kaplická 439 Český Krumlov, přízemí - hala vlevo budova A.

V agendách registru vozidel je možné si předem rezervovat termín návštěvy pomocí rezervačního systému.

Jméno
Odbor / odd.
Funkce
E-mail
Telefon
Fošumová Lenka
Odbor / oddělení: ODSH
Funkce: referent - registr vozidel
E-mail: lenka.fosumova@ckrumlov.cz
Telefon: 380 766 517
Helclová Petra
Odbor / oddělení: ODSH
Funkce: referent - registr vozidel
E-mail: petra.helclova@ckrumlov.cz
Telefon: 380 766 508
Lochmann Jan
Odbor / oddělení: ODSH
Funkce: technik registru vozidel
E-mail: jan.lochmann@ckrumlov.cz
Telefon: 380 766 511
Pahorecký Jiří, Bc.
Odbor / oddělení: ODSH
Funkce: zkušební komisař
E-mail: jiri.pahorecky@ckrumlov.cz
Telefon: 380 766 505
Petroušková Vendula
Odbor / oddělení: ODSH
Funkce: referent - řidičské průkazy
E-mail: vendula.petrouskova@ckrumlov.cz
Telefon: 380 766 516
Prayerová Stanislava
Odbor / oddělení: ODSH
Funkce: referent - řidičské průkazy
E-mail: stanislava.prayerova@ckrumlov.cz
Telefon: 380 766 514
Přívratská Lenka
Odbor / oddělení: ODSH
Funkce: vedoucí oddělení dopravně správních agend
E-mail: lenka.privratska@ckrumlov.cz
Telefon: 380 766 510
Rózsárová Michaela
Odbor / oddělení: ODSH
Funkce: referent - řidičské průkazy
E-mail: michaela.rozsarova@ckrumlov.cz
Telefon: 380 766 512
Vejvodová Andrea
Odbor / oddělení: ODSH
Funkce: referent - registr vozidel
E-mail: andrea.vejvodová@ckrumlov.cz
Telefon: 380 766 502

Vlastník silničního vozidla, popřípadě zmocněnec (postačí plná moc bez úředního ověření).

K žádosti se přikládá:

 • Občanský průkaz, v případě zmocněnce úředně neověřenou plnou moc
 • Osvědčení o registraci vozidla část II „(velký technický průkaz)“
 • Osvědčení o registraci vozidla část I „(malý technický průkaz)“
 • Ostatní doklady osvědčující změnu na vozidle

Správní poplatek 50,- Kč za každou změnu.

V případě zápisu změn údajů je nutné žádat u obce s rozšířenou působností, který vede agendu registru vozidel, do 10 pracovních dnů ode dne, kdy změna nastala.

UPOZORNĚNÍ: výše uvedené formuláře oddělení dopravně správních agend je nutné tisknout vždy oboustranně! Formulář "Přihláška k registraci vozidla do registru silničních vozidel" je navíc nutné tisknout ve formátu A3! Formuláře, které mají 2 strany A4 je nutno vytisknout oboustranně a formuláře, které mají 3 strany A4 je nutné tisknout na formát A3.

 • Zákon 56/2001 Sb.
 • Vyhláška 343/2014 Sb.
 • Zákon 500/2004 Sb.
Icons from Freepik - www.flaticon.com are licensed by CC 3.0 BY

Město Český Krumlov