aktualizováno 26. 8. 2014

Výměna oken ZUŠ Kostelní 163

aktualizováno 26.8.2014

Měšťanský dům Kostelní č.p.163 je nemovitou kulturní památkou, která se nachází na území Městské památkové rezervace Český Krumlov.

O projektu

Název: „Výměna oken dvorního traktu objektu Kostelní čp. 163, parc. č. 12, k.ú. Český Krumlov, rejstř. č. ÚSKP 03-102587"
Místo realizace: Český Krumlov - ZUŠ Kostelní č.p. 163, parc. č. 12
Investor projektu: město Český Krumlov
Zhotovitel stavby: Roman Langer se sídlem ve Starých Oldřichovicích 1, 562 01 Ústí nad Orlicí, IČ: 11148896
Stav projektu: projekt zrealizován, fáze udržitelnosti
Termín realizace: červenec - srpen 2014
Celkové výdaje projektu: 422.143,18 Kč
Celková výše podpory: 253.286,28 Kč
Poskytovatel podpory: Jihočeský kraj - Grantový program Kulturní památky, Opatření č. II - Nemovité kulturní památky

Popis projektu a jeho realizace

Měšťanský dům Kostelní č.p.163 je nemovitou kulturní památkou, která se nachází na území Městské památkové rezervace Český Krumlov. V objektu se nachází základní umělecká škola, která zde a ve vedlejší budově působí od doby svého vzniku, tedy již 233 let. Protože okna nevyhovují z technického hlediska současným požadavkům, rozhodlo se město pro výměnu nevhodných oken využít dotační příležitosti Jihočeského kraje. Žádost o dotaci byla úspěšná a tak se za pomocí finančních prostředků Jihočeského kraje zrealizovala v průběhu letních měsíců výměna 21 novodobých oken ve dvorní fasádě objektu za dřevěná okna s izolačním dvojsklem, stejných rozměrů 1,19 x 2,43m a 1,19 x 1,83m, s čtyřmi křídly a osmitabulkovým členěním v barvě hnědé jako u oken původních osazených ve zbytku objektu a dále došlo k výměně vnitřních parapetů v barvě hnědé.


Výměnu oken provedla společnost Roman Langer se sídlem ve Starých Oldřichovicích 1, 562 01 Ústí nad Orlicí, IČ: 11148896. Společnost byla v rámci výběrového řízení, které bylo realizováno jako zakázka malého rozsahu dle Pravidel pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu městem Český Krumlov a jím zřízenými příspěvkovými organizacemi, vyhodnocena jako nejvhodnější a proto s ní byla uzavřena Smlouva o dílo.


Výměnou nefunkčních a nevhodných oken za okna členěná dle původního řešení došlo ke zlepšení stavu a vzhledu měšťanského domu Kostelní č.p.163. Cíl grantu, kterým je záchrana a zachování nemovité kulturní památky obnovou původního stavebního, technologického a materiálového řešení odpovídající hodnotě památky a době jejího vzniku, byl naplněn. Památka je i po obnově nadále veřejně přístupná. Opravena byla ta část objektu, která se pohledově neuplatňuje z veřejně přístupných míst.

Fotogalerie

Na koho se obrátit


Zadané podmínce nevyhovuje žádný záznam.

Jméno
Odbor / odd.
Funkce
E-mail
Telefon
Kmoch Zdeněk
Odbor / oddělení: OSMI
Funkce: technik investic
E-mail: zdenek.kmoch@ckrumlov.cz
Telefon: 380 766 609

 

Tento projekt "Výměna oken dvorního traktu objektu Kostelní č.p. 163, parc. č. 12, k.ú. Český Krumlov, rejstř. č. ÚSKP 03-102587" vznikl za finančního přispění Jihočeského kraje v rámci grantového programu Kulturní památky, Opatření č. II - Nemovité kulturní památky.

Jihočeský kraj - logo (250)

Icons from Freepik - www.flaticon.com are licensed by CC 3.0 BY

Město Český Krumlov