aktualizováno 26. 8. 2014

Výměna oken ZUŠ Kostelní 163

aktualizováno 26.8.2014

Měšťanský dům Kostelní č.p.163 je nemovitou kulturní památkou, která se nachází na území Městské památkové rezervace Český Krumlov.

O projektu

Název: „Výměna oken dvorního traktu objektu Kostelní čp. 163, parc. č. 12, k.ú. Český Krumlov, rejstř. č. ÚSKP 03-102587"
Místo realizace: Český Krumlov - ZUŠ Kostelní č.p. 163, parc. č. 12
Investor projektu: město Český Krumlov
Zhotovitel stavby: Roman Langer se sídlem ve Starých Oldřichovicích 1, 562 01 Ústí nad Orlicí, IČ: 11148896
Stav projektu: projekt zrealizován, fáze udržitelnosti
Termín realizace: červenec - srpen 2014
Celkové výdaje projektu: 422.143,18 Kč
Celková výše podpory: 253.286,28 Kč
Poskytovatel podpory: Jihočeský kraj - Grantový program Kulturní památky, Opatření č. II - Nemovité kulturní památky

Popis projektu a jeho realizace

Měšťanský dům Kostelní č.p.163 je nemovitou kulturní památkou, která se nachází na území Městské památkové rezervace Český Krumlov. V objektu se nachází základní umělecká škola, která zde a ve vedlejší budově působí od doby svého vzniku, tedy již 233 let. Protože okna nevyhovují z technického hlediska současným požadavkům, rozhodlo se město pro výměnu nevhodných oken využít dotační příležitosti Jihočeského kraje. Žádost o dotaci byla úspěšná a tak se za pomocí finančních prostředků Jihočeského kraje zrealizovala v průběhu letních měsíců výměna 21 novodobých oken ve dvorní fasádě objektu za dřevěná okna s izolačním dvojsklem, stejných rozměrů 1,19 x 2,43m a 1,19 x 1,83m, s čtyřmi křídly a osmitabulkovým členěním v barvě hnědé jako u oken původních osazených ve zbytku objektu a dále došlo k výměně vnitřních parapetů v barvě hnědé.


Výměnu oken provedla společnost Roman Langer se sídlem ve Starých Oldřichovicích 1, 562 01 Ústí nad Orlicí, IČ: 11148896. Společnost byla v rámci výběrového řízení, které bylo realizováno jako zakázka malého rozsahu dle Pravidel pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu městem Český Krumlov a jím zřízenými příspěvkovými organizacemi, vyhodnocena jako nejvhodnější a proto s ní byla uzavřena Smlouva o dílo.


Výměnou nefunkčních a nevhodných oken za okna členěná dle původního řešení došlo ke zlepšení stavu a vzhledu měšťanského domu Kostelní č.p.163. Cíl grantu, kterým je záchrana a zachování nemovité kulturní památky obnovou původního stavebního, technologického a materiálového řešení odpovídající hodnotě památky a době jejího vzniku, byl naplněn. Památka je i po obnově nadále veřejně přístupná. Opravena byla ta část objektu, která se pohledově neuplatňuje z veřejně přístupných míst.

Fotogalerie

Na koho se obrátit


Zadané podmínce nevyhovuje žádný záznam.

Jméno
Odbor / odd.
Funkce
E-mail
Telefon
Zdeněk Kmoch
Odbor / oddělení: OSMI
Funkce: technik investic
E-mail: zdenek.kmoch@ckrumlov.cz
Telefon: 380 766 609

Po kliknutí na vybrané jméno se zobrazí kompletní informace o kontaktu.

 

Tento projekt "Výměna oken dvorního traktu objektu Kostelní č.p. 163, parc. č. 12, k.ú. Český Krumlov, rejstř. č. ÚSKP 03-102587" vznikl za finančního přispění Jihočeského kraje v rámci grantového programu Kulturní památky, Opatření č. II - Nemovité kulturní památky.

Jihočeský kraj - logo (250)

Icons from Freepik - www.flaticon.com are licensed by CC 3.0 BY

Město Český Krumlov

Nastavení soukromí:

Soubory cookie používáme ke shromažďování a analýze informací o výkonu a používání webu, zajištění fungování funkcí ze sociálních médií a ke zlepšení a přizpůsobení obsahu. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas, který nám udělíte kliknutím na volbu „Souhlasím se vším“. Své preference můžete snadno upravit kliknutím na volbu „Podrobné nastavení“.

Povolujete: