aktualizováno 29. 1. 2021

Město rozdělí místním spolkům a organizacím víc než 8 milionů

Stejně jako v minulých letech obsahuje rozpočet Českého Krumlova i na rok 2021 dotační prostředky v Programu podpory, kdy je na celoroční činnost i jednorázové akce českokrumlovských subjektů v sedmi různých oblastech vyčleněno celkem 8,4 milionu korun. Žádosti o podporu mohou zájemci podávat od 1. do 15. února 2021.

Jednou z hlavních priorit města Český Krumlov je dlouhodobá podpora činnosti místních spolků a organizací, protože se v nich sdružují a působí z velké většiny právě krumlovští občané všech věkových kategorií. Proto již před několika roky zřídilo město svůj Program podpory, jehož účelem je rozdělovat dotační prostředky dle předem stanovených pravidel.

„Vzhledem k širokému rozsahu podporovaných aktivit je program ještě rozčleněn do sedmi částí, a to na podporu v oblasti sportu, kultury, sociálních služeb, volnočasových aktivit, zahraniční spolupráce, životního prostředí a studia nízkopříjmových skupin,“ uvádí starosta Dalibor Carda.

Desítky spolků, organizací nebo fyzických osob tak mohou i letos získat podporu na svou celoroční činnost i jednorázové akce. O výši dotace pro jednotlivé žadatele pak rozhodnou orgány města, které tak učiní na doporučení hodnoticích komisí, do nichž jsou radou města nominovány kvalifikované osoby s odborností nebo vztahem k dané oblasti.

„Významná část prostředků Programu podpory půjde již tradičně do sportu, kultury a sociálních služeb. V oblasti sportu je kladen největší důraz na podporu činnosti krumlovských klubů, ve kterých trénují a hrají stovky místních dětí a dorostenců,“ uvádí starosta.

V sociální oblasti jdou pak dotace organizacím a spolkům, které pomáhají a starají se o potřebné, například o seniory a zdravotně postižené, v kultuře pak uměleckým školám a kroužkům na jejich celoroční činnost i subjektům na pořádání jednorázových akcí pro obyvatele města i jeho návštěvníky.   

Do hospodaření města se však promítly dopady pandemie koronaviru, které s sebou nesou značný propad ekonomiky a pokles příjmů, a tedy i potřeba šetřit. Krácení se tedy nevyhnulo ani Programu podpory na letošní rok. Vzhledem k tomu, že podpora místních spolků je pro město velmi důležitá, podařilo se nakonec i v tomto roce zachovat v rozpočtu prostředky určené pro Program podpory a jeho jednotlivé oblasti ve stejné výši jako v minulém roce. „K dispozici tak bude v součtu opět 8 399 000 korun, a to i díky tomu, že minulý rok, kdy spousta subjektů měla bohužel ze známých důvodů omezenou nebo dokonce znemožněnou činnost, nebylo adekvátně tomu z celkové částky rozděleno zhruba 1,6 milionu korun. Přesně o tuto sumu byly také poníženy prostředky Programu podpory ve schváleném rozpočtu na tok 2021 v porovnání s tím předchozím. V souladu s programovými pravidly pak byla hned v lednu loňská nerozdělená částka 1,6 milionu korun převedena do letošního Programu podpory, a tak je výsledná suma opravdu totožná s tou, která byla rozpočtována na minulý rok,“ vysvětluje starosta.

Město tak vyjadřuje svůj zájem na tom, aby po rozvolnění omezujících opatření mohly místní spolky a organizace co nejdříve plnohodnotně obnovit svou činnost nebo pořádání jednorázových akcí, k čemuž jim mají velkým dílem pomoci i dotační příspěvky z Programu podpory. „Samozřejmě je v této době otázkou, kdy k nějakému, třeba i částečnému rozvolnění dojde, je tedy jasné, že počítat se musí i s variantou, že znovuobnovení činnosti v plném rozsahu jen tak nenastane. V takovém případě jsou hodnoticí komise připraveny tuto skutečnost zohlednit i letos a případné nerozdělené prostředky město opět převede do Programu podpory na další rok,“ dodává starosta.

Zájemci o podporu mohou žádosti podávat od 1. do 15. února 2021. Některé oblasti, například kultura, mají ještě druhé kolo, kde je termín podání konec června. Po formální i obsahové kontrole budou žádosti předány k hodnocení určeným komisím, které se sejdou do konce března a doporučí orgánům města poskytnutí dotace jednotlivým žadatelům. Rada města a zastupitelstvo pak dle svých zákonných kompetencí s konečnou platností rozhodnou do konce května a následně již budou úspěšní žadatelé zváni na podpis smluv, aby mohlo následovat vyplacení peněžních prostředků.

Veškeré dokumenty od pravidel Programu podpory přes vzory žádostí a závěrečných zpráv až po další požadované přílohy jsou k dispozici na www.ckrumlov.cz/dotace.

Icons from Freepik - www.flaticon.com are licensed by CC 3.0 BY

Město Český Krumlov

Nastavení soukromí:

Soubory cookie používáme ke shromažďování a analýze informací o výkonu a používání webu, zajištění fungování funkcí ze sociálních médií a ke zlepšení a přizpůsobení obsahu. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas, který nám udělíte kliknutím na volbu „Souhlasím se vším“. Své preference můžete snadno upravit kliknutím na volbu „Podrobné nastavení“.

Povolujete: