aktualizováno 17. 5. 2023

Setkání vedení města s občany potřetí

V úterý 16. 5. proběhlo další setkání vedení města s občany tentokrát z městské části Nádražní Předměstí.

Obyvatele zajímaly opravy chodníků, rozšíření parkovacích míst i možnosti trávení volného času pro děti. Během dvouhodinového setkání se však diskutovalo témat mnohem více.

Starosta Alexandr Nogrády na úvod seznámil občany s připravovanými projekty, kdy město v srpnu čeká například oprava povrchu komunikace třídy Míru (od serpentiny až po kolej). Práce potrvají cca 14 dní.

Probralo se téma odlehčení dopravy. Dle aktualizovaného dopravního průzkumu, kdy dnes po silnici I/39 projede v pracovních dnech mimo sezónu cca 20 tisíc automobilů, za 10 let by jich mohlo být již 30 tisíc. Hlavní tepna města by se tak stala neprůjezdnou. V úvaze jsou proto řešení v podobě Severní tangenty nebo obchvatu města, uvedl místostarosta Robin Schinko.

Neopomenulo se ani dění v areálu bývalých kasáren ve Vyšném. Zde dojde ke zpřístupnění ze severu na jih, aktuálně je dokončována stezka pro kola a pěší, do konce května bude osazeno oplocení. Byla provedena údržba dřevin, vykácely se nálety. Bude řešeno zadržování vody v krajině (vybudování soustavy rybníků). Místostarosta Zbyněk Toman informoval také o výběrovém řízení na projekt bytového domu Dubina i o jednání s Jihočeským krajem o vzniku domu sociálních služeb. V severní části kasáren by se pak uvažovalo o realizaci menších bytových domů či rodinných domů, na toto téma se nyní vypracovává studie.

K rozšíření prostor, kde by děti mohly trávit svůj volný čas, se vyjádřil místostarosta Dalibor Uhlíř, který potvrdil, že město má zájem podporovat a rozvíjet aktivity dětí, „dostat děti ven“ od mobilů a počítačů. Zmínil zájem postavit parkourové hřiště, skatepark či pumptrack. Uvažovalo by se o umístění na sídlišti Mír nebo na Chvalšinské.

Problematické parkování se řeší ve všech částech města, stejně tak je palčivým problémem právě i na Nádražním Předměstí. Bohužel kapacity stání nejsou nafukovací a nebyly dimenzovány na současný počet automobilů. Je plánována například úprava parkovacích ploch v prostoru Železniční a České ulice.

Vedení města má v plánu realizovat setkání ve všech městských částech.
Termín i místo dalšího setkání upřesníme na facebookových i webových stránkách města, v Novinách města a v našem pravidelném týdenním newsletteru.

www.ckrumlov.cz
www.facebook.com/ckrumlov
https://ckrumlov.munipolis.cz/registrace

 

Icons from Freepik - www.flaticon.com are licensed by CC 3.0 BY

Město Český Krumlov

Nastavení soukromí:

Soubory cookie používáme ke shromažďování a analýze informací o výkonu a používání webu, zajištění fungování funkcí ze sociálních médií a ke zlepšení a přizpůsobení obsahu. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas, který nám udělíte kliknutím na volbu „Souhlasím se vším“. Své preference můžete snadno upravit kliknutím na volbu „Podrobné nastavení“.

Povolujete: