aktualizováno 16. 1. 2020

Rekultivace části staré nezabezpečené skládky TKO v Českém Krumlově

Cílem projektu byla rekultivace části staré nezabezpečené skládky TKO Český Krumlov. Skládka se nachází v ostře zaříznutém údolí Drahoslavického potoka, které ústí do řeky Vltavy. Níže v údolí těsně pod nově rekultivovanou skládkou je v současné době provozována skládka zabezpečená. Doposud byly vybudovány 2 etapy skládky. Je plánováno realizovat ještě další III. etapu, která vyplní prostor mezi rekultivovanou skládkou a stávajícími etapami skládky zabezpečené. Projekt rekultivace nezabezpečené skládky byl tomuto záměru přizpůsoben.

O projektu

Název projektu: Rekultivace části staré nezabezpečené skládky TKO v Českém Krumlově
Reg. číslo projektu: IS SFZP 11089574
Poskytovatel podpory: OPŽP / SFŽP
Investor projektu: město Český Krumlov
Místo realizace projektu: skládka Pinskrův dvůr, Český Krumlov
Termín realizace projektu: 2012 - 2013
Zpracovatel projektové dokumentace: Projekta Tábor s.r.o., IČ:25187082
Zhotovitel stavby: IRO stavební s.r.o., IČ:26072912
Stav projektu: po době udržitelnosti
Celkové výdaje projektu: 6 311 397 Kč
z toho dotace: 5 225 769 Kč

Popis projektu

Rozsah stavebních prací - objekt č. 1 - rekultivace skládky, objekt č. 2 - odplynění, objekt č. 3 - odvedení povrchových vod. Podrobný způsob rekultivace je uveden v projektové dokumentaci zpracované společností Projekta Tábor s.r.o. se sídlem Tomkova 2099, 390 01 Tábor, IČ: 25187082, zodpovědným projektantem Petrem Kohoutkem.

Logo dotace Fond soudržnosti a Operační program Životní prostředí

Projekt Rekultivace části staré nezabezpečené skládky TKO v Českém Krumlově je spolufinancován Evropskou unií - Fondem soudržnosti a Státním fondem životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí

Na koho se obrátit

Jméno
Odbor / odd.
Funkce
E-mail
Telefon
Horáková Vlasta, Ing.
Odbor / oddělení: OZP
Funkce: vedoucí odboru
E-mail: vlasta.horakova@ckrumlov.cz
Telefon: 380 766 550
Jméno
Odbor / odd.
Funkce
E-mail
Telefon
Kučerová Štěpánka, Mgr.
Odbor / oddělení: OKT
Funkce: referent rozvoje a kontroly veřejných zakázek
E-mail: stepanka.kucerova@ckrumlov.cz
Telefon: 380 766 707

Skládka - vedoucí střediska odpady Martina ŽLUNKOVÁ, 602 408 344, 602 428 018

 

 

Icons from Freepik - www.flaticon.com are licensed by CC 3.0 BY

Město Český Krumlov