aktualizováno 30. 4. 2019

Výměna oken na ZŠ T. G. Masaryka

aktualizováno 30. 4. 2019

Město Český Krumlov v dubnu zahájilo stavební práce projektu, na nějž získalo finanční podporu z Operačního programu Životní prostředí.

Projekt řeší výměnu stávajících oken a repasi stávajících dveří budovy Základní školy T. G. Masaryka. Realizovaná stavební opatření povedou k úspoře výdajů za vytápění a snížení emisí skleníkových plynů.

Stavební práce budou dokončeny na podzim tohoto roku. Předpokládané výdaje projektu jsou ve výši necelých třiadvaceti milionů korun, z toho dotace činí přibližně šest milionů.

Objekt základní školy se nachází v části ochranného pásma Městské památkové rezervace Český Krumlov. Budova školy byla postavena v letech 1927-1929 na základě projektu architekta Karla Pecánka z roku 1926. Jedná se o významnou památku prvorepublikové architektonické tvorby s typickými atributy moderní architektury první čtvrtiny 20. století.

Více informací o investiční akci naleznete zde.

logo_OPŽP_MŽP

 

Icons from Freepik - www.flaticon.com are licensed by CC 3.0 BY

Město Český Krumlov