aktualizováno 5. 4. 2016

Získejte dotaci na obnovu kulturní památky

aktualizováno 5. 4. 2016

Program Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností alokuje příspěvky ze státního rozpočtu na zachování a obnovu kulturních památek prostřednictvím Městského úřadu Český Krumlov (obecního úřadu obce s rozšířenou působností). Program je vyhlašován Ministerstvem kultury České republiky. Doba trvání projektu 1. 1. 2016 - 31. 12. 2016.

Finanční prostředky v Programu jsou určeny na zachování a obnovu nemovitých kulturních památek, které se nalézají mimo památkové rezervace a zóny (mohou být v ochranném pásmu), nejsou národními kulturními památkami a nejsou ve vlastnictví České republiky, popř. na obnovu movité kulturní památky pevně spojené se stavbou, jako jsou např. oltáře nebo varhany v kostelech, pokud je tato stavba kulturní památkou, a dále na obnovu movitých kulturních památek v případě, že se nejedná o restaurování (např. obnova kolejových vozidel, strojů apod.).

Komise pro památkovou péči se sešla na prvním jednání v roce 2016 a rozdělila finanční kvótu na příslušný rok 2016 pro obec s rozšířenou působností Český Krumlov ve výši 1 073.000,- Kč. Pro 1. kolo přidělila 752.000,- Kč, pro 2. kolo byla ponechána částka 321.000,- Kč.

Uzávěrka příjmu žádostí druhého kola je 29. 4. 2016 do 11.00 hodin.

Podrobnější informace k dotačnímu programu naleznete na stránkách města zde.

Icons from Freepik - www.flaticon.com are licensed by CC 3.0 BY

Město Český Krumlov