aktualizováno 30. 4. 2009

 

Diskusní setkání s Janou Hybáškovou a Jiřím Šedivým na téma evropské integrace a Lisabonské smlouvy

30. dubna 2009

 

CPDM - titulkaV úterý 14. dubna 2009 se od 14.00 hodin v Jezuitském sále hotelu Růže v Českém Krumlově uskutečnilo diskusní setkání s  europoslankyní paní Janou Hybáškovou a  generálem Jiřím Šedivým, bývalým náčelníkem generálního štábu Armády České republiky.

Toto setkání  připravilo pro studenty, pedagogy a další veřejnost Centrum pro pomoc dětem a mládeži, o.p.s. Český Krumlov jako jednu z aktivit projektu Evropa na vlastní kůži, který je součástí kampaně MŠMT ČR Evropa mladýma očima.

Mezi základní obsahová témata setkání byla zařazena tato témata: vývoj evropské integrace, evropské institucionální snahy a problematika  Lisabonské smlouvy. Paní europoslankyně Jana Hybášková svůj výklad přizpůsobila účastníkům, tzn. především mladým lidem.

V rámci svého vystoupení osvětlila účastníkům stručně historické počátky a průběh integračních evropských procesů a především jejich důvody, smysl a cíle. V další části pak vysvětlila ze svého pohledu základní smysl Lisabonské smlouvy a její dopady jednak na Evropu jako celek a jednak na jednotlivé členské státy Evropské unie. Její vystoupení bylo pojato nejenom z pohledu „europolitika" - poslance Evropského parlamentu. Významné bylo, že paní Hybášková mohla hovořit také z pohledu matky, která má dvě dcery, jež jsou také  ve studentském věku a se kterými řeší také „evropská témata". Paní Hybášková tak mohla mladým účastníkům setkání přiblížit „evropskou problematiku a evropské příležitosti" i z pohledu svého opravdu osobního. Účastníci diskuse tak nebyli zatěžování žádnými frázemi  ani definicemi. Naopak její informace a stanoviska byla nenucená a pro mladé lidi velmi motivační a to jak v obecné pohledu na Evropu, tak i směrem k možnostem využívání konkrétních příležitostí, které Evropská unie mladým lidem nabízí.  

Velmi zajímavé bylo pak navazující vystoupení pana Jiřího Šedivého, který se zabýval evropskou integrací a Lisabonskou smlouvou z pohledu širších světových geopolitických souvislostí a zahraniční i bezpečnostní politikou Evropské unie.       

Závěrečná část setkání pak byla věnována diskusi.

Jana Peňáková a Vlastimil Kopeček

 

 

Icons from Freepik - www.flaticon.com are licensed by CC 3.0 BY

Město Český Krumlov