aktualizováno 18. 12. 2008

 

Prosincové jednání zastupitelstva města 

 

TERMÍN: 18. prosince 2008

HODINA: 16:00

MÍSTO : Gymnázium, přednáškový sál, III. patro, Český Krumlov - vchod zezadu

Program

 1. Zahájení - úvodní volby, program
 2. Rozpočet města pro rok 2009
 3. Zpráva o stavu památky UNESCO Historické centrum Českého Krumlova
 4. Přidělení finančních prostředků z rozpočtu města Český Krumlov pro rok 2008 v rámci vyhlášených grantových okruhů v oblasti kultury v souladu s  Programem podpory kultury města Český Krumlov - Mimořádný grantový okruh
 5. Grantový program v souladu s Programem podpory kultury města Český Krumlov pro rok 2009
 6. Koncepce podpory kultury města Český Krumlov 2009 - 2010
 7. Dodatek ke smlouvě o poskytnutí dotace uzavřené s provozovatelem kina
 8. Vyhodnocení novely vyhlášky o místním poplatku ze vstupného
 9. Rozpočtová opatření č. 140 - 146
 10. Průběžné hodnocení výsledků projektů podpořených v rámci Komplexního programu prevence sociálně-patologických jevů v roce 2008
 11. Změna zakladatelské listiny společnosti PRO-SPORT ČK, o.p.s.
 12. Příspěvek pro  sportovní klub SK Badminton Český Krumlov
 13. Pronájem penzionů U Slunce a Thállerův dům
 14. Integrovaná strategie rozvoje území MAS Českokrumlovsko 2007- 2014
 15. Plán financování a realizace obnovy vodovodu a kanalizace pro město Český Krumlov na období 2009-2018
 16. Pozemky v areálu Tenis - Centrum, s.r.o.
 17. Prodej stavební parcely pod garáží soukromého vlastníka
 18. Prodej p.p.č. 227/1 v k.ú. Český Krumlov
 19. Dotazy dle § 10 Jednacího řádu ZM
 20. Různé
Icons from Freepik - www.flaticon.com are licensed by CC 3.0 BY

Město Český Krumlov