aktualizováno 18. 12. 2008

 

Prosincové jednání zastupitelstva města 

 

TERMÍN: 18. prosince 2008

HODINA: 16:00

MÍSTO : Gymnázium, přednáškový sál, III. patro, Český Krumlov - vchod zezadu

Program

 1. Zahájení - úvodní volby, program
 2. Rozpočet města pro rok 2009
 3. Zpráva o stavu památky UNESCO Historické centrum Českého Krumlova
 4. Přidělení finančních prostředků z rozpočtu města Český Krumlov pro rok 2008 v rámci vyhlášených grantových okruhů v oblasti kultury v souladu s  Programem podpory kultury města Český Krumlov - Mimořádný grantový okruh
 5. Grantový program v souladu s Programem podpory kultury města Český Krumlov pro rok 2009
 6. Koncepce podpory kultury města Český Krumlov 2009 - 2010
 7. Dodatek ke smlouvě o poskytnutí dotace uzavřené s provozovatelem kina
 8. Vyhodnocení novely vyhlášky o místním poplatku ze vstupného
 9. Rozpočtová opatření č. 140 - 146
 10. Průběžné hodnocení výsledků projektů podpořených v rámci Komplexního programu prevence sociálně-patologických jevů v roce 2008
 11. Změna zakladatelské listiny společnosti PRO-SPORT ČK, o.p.s.
 12. Příspěvek pro  sportovní klub SK Badminton Český Krumlov
 13. Pronájem penzionů U Slunce a Thállerův dům
 14. Integrovaná strategie rozvoje území MAS Českokrumlovsko 2007- 2014
 15. Plán financování a realizace obnovy vodovodu a kanalizace pro město Český Krumlov na období 2009-2018
 16. Pozemky v areálu Tenis - Centrum, s.r.o.
 17. Prodej stavební parcely pod garáží soukromého vlastníka
 18. Prodej p.p.č. 227/1 v k.ú. Český Krumlov
 19. Dotazy dle § 10 Jednacího řádu ZM
 20. Různé
Icons from Freepik - www.flaticon.com are licensed by CC 3.0 BY

Město Český Krumlov

Nastavení soukromí:

Soubory cookie používáme ke shromažďování a analýze informací o výkonu a používání webu, zajištění fungování funkcí ze sociálních médií a ke zlepšení a přizpůsobení obsahu. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas, který nám udělíte kliknutím na volbu „Souhlasím se vším“. Své preference můžete snadno upravit kliknutím na volbu „Podrobné nastavení“.

Povolujete: