aktualizováno 25. 2. 2010

Dotazování v domácnostech

aktualizováno 25.02.2010

Od 20. února do 9. května 2010 provádí vyškolení tazatelé Českého statistického úřadu výběrové šetření o životních podmínkách domácností v České republice. Šetření se uskuteční na území celé republiky ve zhruba 11 tisících domácností, z nichž 6708 se zůčastnilo šetření již v předchozích letech. Všechny domácnosti byly do šetření zahrnuty na základě náhodného výběru počítačem. Pracovníci zapojení do šetření se budou prokazovat průkazem tazatele a příslušným pověřením, které je ve spojení s občanským průkazem opravňují k provedení šetření "Životní podmínky 2010". Ve všech fázích zpracování je z aručena anonymita zjištěných údajů a získaná data jsou důsledně chráněna podle přísných požadavků zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě a podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobgních údajů. 

Smyslem tohoto šetření je získávat dlouhodobě srovnatelné údaje o sociální a ekonomické situaci v celkem 30 evropských zemích. Dalším cílem je získat data pro výpočet ukazatelů peněžní a materiální chudoby. 

Případné dotazy občanů, oslovených zaměstanci Českého statistického úřadu, zodpoví pracovník Odboru terénních zjišťování Českého statistického úřadu, paní Jana Daněčková, telefon 568 840 176.

Icons from Freepik - www.flaticon.com are licensed by CC 3.0 BY

Město Český Krumlov

Nastavení soukromí:

Soubory cookie používáme ke shromažďování a analýze informací o výkonu a používání webu, zajištění fungování funkcí ze sociálních médií a ke zlepšení a přizpůsobení obsahu. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas, který nám udělíte kliknutím na volbu „Souhlasím se vším“. Své preference můžete snadno upravit kliknutím na volbu „Podrobné nastavení“.

Povolujete: