aktualizováno 20. 5. 2008

Archiv veřejných zakázek malého rozsahu

aktualizováno 15.03.2016

V archivu veřejných zakázek malého rozsahu jsou k dispozici informace a dokumenty k veřejným zakázkám a výběrovým řízením dle Pravidel pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu městem Český Krumlov a jím zřízenými organizacemi, zveřejněné do 31. 1. 2016. Archiv je rozdělen po jednotlivých letech od roku 2010 do ledna 2016 včetně veřejných zakázek realizovaných formou e-aukcí viz filtr nad nadpisem této stránky.

Veřejné zakázky malého rozsahu zveřejněné od 1. 2. 2016 jsou k dispozici na profilu zadavatele - zde.

Archiv veřejných zakázek malého rozsahu - rok 2016

 • Oznámení o vyhlášení veřejné zakázky malého rozsahu na služby zadávané mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozd. předpisů, a podle Pravidel pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu městem Český Krumlov a jím zřízenými příspěvkovými organizacemi.
  Odbor investic Městského úřadu Český Krumlov vyhlásil dne 17.12.2015 veřejnou zakázku malého rozsahu na služby s názvem Zhotovení projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení a pro provádění stavby "Rekonstrukce místních komunikaci a vybraných inž. sítí ve městě Český Krumlov - ul. Potoční".
  Termín pro podání nabídek je stanoven na den 12.1.2016 do 10:00 hodin.
  V případě zájmu o účast v zadávacím řízení Vám všechny potřebné informace k veřejné zakázce budou poskytnuty p. Jolanou Benešovou, pracovnicí odboru investic Městského úřadu Český Krumlov, tel. 380 766 701, email: jolana.benesova@mu.ckrumlov.cz.
 • Oznámení o vyhlášení veřejné zakázky malého rozsahu na služby zadávané mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozd. předpisů, a podle Pravidel pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu městem Český Krumlov a jím zřízenými příspěvkovými organizacemi.
  Odbor investic Městského úřadu Český Krumlov vyhlásil dne 23.12.2015 veřejnou zakázku malého rozsahu na služby s názvem Zhotovení jednostupňové projektové dokumentace v rozsahu a obsahu dokumentace pro vydání stavebního povolení a pro provádění stavby pro stavbu "Parkovací plochy v areálu sportovišť, ul. Chvalšinská, Český Krumlov".
  Termín pro podání nabídek je stanoven na den 18. 1. 2016 do 10.00 hodin.
  V případě zájmu o účast v zadávacím řízení Vám všechny potřebné informace k veřejné zakázce budou poskytnuty p. Jolanou Benešovou, pracovnicí odboru investic Městského úřadu Český Krumlov, tel. 380 766 701, email: jolana.benesova@mu.ckrumlov.cz.
 • Oznámení o vyhlášení veřejné zakázky malého rozsahu na služby zadávané mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozd. předpisů, a podle Pravidel pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu městem Český Krumlov a jím zřízenými příspěvkovými organizacemi. Odbor investic Městského úřadu Český Krumlov vyhlásil dne 18.12.2015 veřejnou zakázku malého rozsahu na služby s názvem Zhotovení projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení a pro provádění stavby "Rekonstrukce místních komunikaci a vybraných inž. sítí ve městě Český Krumlov - Plešivecké náměstí, ul. Horská". Termín pro podání nabídek je stanoven na den 13. 1. 2016 do 10.00 hodin.V případě zájmu o účast v zadávacím řízení Vám všechny potřebné informace k veřejné zakázce budou poskytnuty p. Jolanou Benešovou, pracovnicí odboru investic Městského úřadu Český Krumlov, tel. 380 766 701, email: jolana.benesova@mu.ckrumlov.cz. V příloze č. 8 Výzvy k podání nabídky (Popis předpokládaného rozsahu stavby) byl zaznamenán překlep, nejde o ul. Potoční, ale Plešivecké náměstí, ul. Horská. Omlouváme se a děkujeme za pochopení.
 • Oznámení o vyhlášení veřejné zakázky malého rozsahu na služby zadávané mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozd. předpisů, a podle Pravidel pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu městem Český Krumlov a jím zřízenými příspěvkovými organizacemi.
  Odbor investic Městského úřadu Český Krumlov vyhlásil dne 15. 12. 2015 veřejnou zakázku malého rozsahu na služby s názvem Zhotovení projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení a pro provádění stavby "Rekonstrukce místních komunikaci a vybraných inž. sítí ve městě Český Krumlov - ul. U Nových Domovů".
  Termín pro podání nabídek je stanoven na den 11. 1. 2016 do 10.00 hodin. V případě zájmu o účast v zadávacím řízení Vám všechny potřebné informace k veřejné zakázce budou poskytnuty p. Jolanou Benešovou, pracovnicí odboru investic Městského úřadu Český Krumlov, tel. 380 766 701, email: jolana.benesova@mu.ckrumlov.cz.
Icons from Freepik - www.flaticon.com are licensed by CC 3.0 BY

Město Český Krumlov

Nastavení soukromí:

Soubory cookie používáme ke shromažďování a analýze informací o výkonu a používání webu, zajištění fungování funkcí ze sociálních médií a ke zlepšení a přizpůsobení obsahu. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas, který nám udělíte kliknutím na volbu „Souhlasím se vším“. Své preference můžete snadno upravit kliknutím na volbu „Podrobné nastavení“.

Povolujete: