aktualizováno 2. 12. 2016

Výpadky světelné signalizace na křižovatce u Porákova mostu

aktualizováno 23. 11. 2016

24. října 2016

Odbor dopravy a silničního hospodářství v poslední době zaznamenal, že v některé dny ráno mezi 6. a 7. hodinou, dochází ve světelné křižovatce U Porákova mostu k výpadku funkčnosti signalizace pro směr jízdy od Českých Budějovic na Kaplici. Dodavatel služby byl s tímto obeznámen a provádí dodatečné úpravy systému tak, aby zajistil nepřetržitou funkčnost systému a současně, aby zjistil původ této závady. Systém byl tedy pro tento směr jízdy dočasně, asi po dobu jednoho týdne, nastaven na pevně stanovený interval a dovybaven záznamovým zařízením, které by mělo odhalit, co způsobuje tyto anomálie.

Prosíme řidiče, kteří se při průjezdu touto křižovatkou setkají s podobnými obtížemi, aby tuto informaci předali buď přímo na Odbor dopravy a silničního hospodářství Městského úřadu Český Krumlov, popř. městské policii nebo Službám města Český Krumlov.

1. listopadu 2016

Po několikadenním monitorování bylo zjištěno, že semafor v křižovatce u Porákova mostu je v některých denních dobách oslňován některým z blízkých světelných zdrojů. Pravděpodobně se jedná o veřejné osvětlení přímo v křižovatce. Aby se prověřilo, zda je to skutečně tak, bude toto veřejné osvětlení dočasně mimo provoz a po dobu dalších dvou či tří dnů bude opět probíhat monitorování s cílem zjistit, zda k výpadku funkčnosti stále dochází.

23. listopadu 2016

Problém se semaforem na křižovatce u Porákova mostu byl odstraněn. Signalizace byla ze strany od Českých Budějovic v určitou dobu oslňována veřejným osvětlením a docházelo k zablokování tohoto směru jízdy. Tento směr je tedy opět nastaven na dynamicky řízený.

Icons from Freepik - www.flaticon.com are licensed by CC 3.0 BY

Město Český Krumlov