aktualizováno 17. 9. 2013

Strukturální šetření v zemědělství 2013

Aktualizace 17. 9.2013

Český statistický úřad organizuje v letošním roce Strukturální šetření v zemědělství 2013 (Zem 2013).  Toto zjišťování se provádí s několikaletou periodicitou, s cílem získat dlouhodobě srovnatelné údaje o sruktuře a typologii zemědělských podniků ve všech členských státech Evropské unie. Data jsou využívána také k aktualizaci Zemědělského registru vedeného Český statistickým úřadem.

Šetření se uskuteční na území celé České republiky téměř ve 12 tisicích zemědělských subjektech, které byly do šetření zařazeny na zákaldě prahových hodnot a náhodného výběru. Způsob zjišťování je kombinovaný. Právnické osoby a větší fyzické osoby budou osloveny korespondenčně, respektive prostřednictvím datové schránky, menší zemědělské podniky navštíví vyškolený tazatel.

Tazetelské šetření v terénu probíhá v době od 10. září do 15. listopadu 2013 na území Jihočeského kraje u 250 menších zemědělských subjektů. Pracovníci zapojení do terénního šetření se budou prokazovat průkazem tazatele, vydaném Krajskou správou ČSÚ v Českých Budějovicích, který je ve spojení s občanským průkazem opravňuje k provedení Strukturálního šetření v zemědělství 2013, nebo průkazem zaměstnance ČSÚ.

Ve všech fázích zpracování je zaručena anonymita zjištěných údajů a získaná data jsou důsledně chráněna podle požadavků zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějiších předpisů, a podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Všichni pracovníci účastnící se zjišťování a procesu zpracování jsou vázáni mlčenlivostí o všech šetřených skutečnostech ve smyslu § 16 zmiňovaného zákona o státní statistické službě.

 

Icons from Freepik - www.flaticon.com are licensed by CC 3.0 BY

Město Český Krumlov

Nastavení soukromí:

Soubory cookie používáme ke shromažďování a analýze informací o výkonu a používání webu, zajištění fungování funkcí ze sociálních médií a ke zlepšení a přizpůsobení obsahu. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas, který nám udělíte kliknutím na volbu „Souhlasím se vším“. Své preference můžete snadno upravit kliknutím na volbu „Podrobné nastavení“.

Povolujete: