aktualizováno 9. 12. 2020

Úpravy v zónách placeného parkování

V Českém Krumlově dochází od nového roku ke změnám podmínek parkování v zónách placeného stání. Dochází ke zvýšení cen parkovacích karet a úpravě dopravního režimu v částech Plešivce a Horní Brány.

Rada města Český Krumlov schválila od 1. ledna 2021 nový ceník parkovného ve vymezených zónách placeného stání na místních komunikacích. Pro rezidenty se cena roční parkovací karty zvýší z 365 na 1 200 korun, pro abonenty z 3 650 na 6 000 korun. Ke zvýšení ročního poplatku dochází rovněž u druhé a další vydané parkovací karty, a to pro rezidenta z 2 000 na 3 000 korun, pro abonenta ze 7 300 na 10 000 korun. Zaměstnanecké parkovné před městským úřadem v Kaplické ulici se zvýší ze 150 na 200 korun za měsíc, v ostatních lokalitách ze 125 na 150 korun za měsíc, v zóně O9 zůstává na 100 korunách měsíčně.

Je to poprvé od vzniku zón placeného stání v roce 2004, kdy město přistupuje k navýšení cen rezidentních a abonentních karet. „Důvodem tohoto kroku je jednak zvýšení příjmů městského rozpočtu, a jednak cenová regulace poptávky po tomto druhu parkování, neboť město nemá k dispozici takový počet parkovacích míst na místních komunikacích, aby bylo schopno pokrýt požadavky rezidentů a abonentů," uvádí místostarosta Josef Hermann.

Při stanovení cen obou typů parkovacích karet se přihlédlo k ceníkům parkovného v jiných českých městech. „Domníváme se, že i takto zvýšené ceny karet jsou dostupné pro všechny zájemce o zónové parkování na místních komunikacích. Pokud jde o sazby parkovného placeného prostřednictvím mincovních automatů, ty zůstávají beze změny," dodává místostarosta.

Systém vydávání parkovacích karet zůstává stejný jako v minulých letech. Po ověření oprávněnosti požadavku žadatele vydá kartu Odbor dopravy a silničního hospodářství v přízemí budovy Městského úřadu Český Krumlov v Kaplické ul. 439.

Změna dopravního režimu na Plešivci a Horní Bráně

Na základě opakovaných žádostí některých občanů bude upraven dopravní režim zavedený v loňském roce na Plešiveckém náměstí a navazujících ulicích, který mj. zakazuje stání všem s výjimkou držitelů rezidentních a abonentních parkovacích karet z této oblasti.

Nově po úpravě dopravního značení bude v této zóně s dopravním omezením umožněno parkování i držitelům zaměstnanecké parkovací karty spadajícím do této oblasti, a to v omezeném počtu v závislosti na aktuálně dostupné parkovací kapacitě. Tyto parkovací karty budou zprvu vydávány na dobu max. 6 měsíců.

K úpravě dopravního režimu dojde na základě podnětů občanů i na Horní Bráně v části stávající oblasti O4, konkrétně na Dolním náměstíčku a v ulici Po Vodě. Zde bude podobně jako na Plešiveckém náměstí zřízena zóna s dopravním omezením, kde bude mj. zakázáno stání všem s výjimkou držitelů rezidentních a abonentních parkovacích karet.

V současné době město zpracovává a projednává návrh příslušného dopravního značení pro nový dopravní režim s předpokladem jeho osazení v průběhu ledna, aby byla zajištěna vymahatelnost stanovených pravidel.

 

Podrobnější informace k systému parkování v zónách placeného stání jsou zde.

 

Kontakt

Jméno
Odbor / odd.
Funkce
E-mail
Telefon
Ing. Jan Sládek
Odbor / oddělení: ODSH
Funkce: vedoucí odboru
E-mail: jan.sladek@ckrumlov.cz
Telefon: 380 766 500

Po kliknutí na vybrané jméno se zobrazí kompletní informace o kontaktu.

 

Icons from Freepik - www.flaticon.com are licensed by CC 3.0 BY

Město Český Krumlov

Nastavení soukromí:

Soubory cookie používáme ke shromažďování a analýze informací o výkonu a používání webu, zajištění fungování funkcí ze sociálních médií a ke zlepšení a přizpůsobení obsahu. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas, který nám udělíte kliknutím na volbu „Souhlasím se vším“. Své preference můžete snadno upravit kliknutím na volbu „Podrobné nastavení“.

Povolujete: