aktualizováno 9. 12. 2020

Úpravy v zónách placeného parkování

V Českém Krumlově dochází od nového roku ke změnám podmínek parkování v zónách placeného stání. Dochází ke zvýšení cen parkovacích karet a úpravě dopravního režimu v částech Plešivce a Horní Brány.

Rada města Český Krumlov schválila od 1. ledna 2021 nový ceník parkovného ve vymezených zónách placeného stání na místních komunikacích. Pro rezidenty se cena roční parkovací karty zvýší z 365 na 1 200 korun, pro abonenty z 3 650 na 6 000 korun. Ke zvýšení ročního poplatku dochází rovněž u druhé a další vydané parkovací karty, a to pro rezidenta z 2 000 na 3 000 korun, pro abonenta ze 7 300 na 10 000 korun. Zaměstnanecké parkovné před městským úřadem v Kaplické ulici se zvýší ze 150 na 200 korun za měsíc, v ostatních lokalitách ze 125 na 150 korun za měsíc, v zóně O9 zůstává na 100 korunách měsíčně.

Je to poprvé od vzniku zón placeného stání v roce 2004, kdy město přistupuje k navýšení cen rezidentních a abonentních karet. „Důvodem tohoto kroku je jednak zvýšení příjmů městského rozpočtu, a jednak cenová regulace poptávky po tomto druhu parkování, neboť město nemá k dispozici takový počet parkovacích míst na místních komunikacích, aby bylo schopno pokrýt požadavky rezidentů a abonentů," uvádí místostarosta Josef Hermann.

Při stanovení cen obou typů parkovacích karet se přihlédlo k ceníkům parkovného v jiných českých městech. „Domníváme se, že i takto zvýšené ceny karet jsou dostupné pro všechny zájemce o zónové parkování na místních komunikacích. Pokud jde o sazby parkovného placeného prostřednictvím mincovních automatů, ty zůstávají beze změny," dodává místostarosta.

Systém vydávání parkovacích karet zůstává stejný jako v minulých letech. Po ověření oprávněnosti požadavku žadatele vydá kartu Odbor dopravy a silničního hospodářství v přízemí budovy Městského úřadu Český Krumlov v Kaplické ul. 439.

Změna dopravního režimu na Plešivci a Horní Bráně

Na základě opakovaných žádostí některých občanů bude upraven dopravní režim zavedený v loňském roce na Plešiveckém náměstí a navazujících ulicích, který mj. zakazuje stání všem s výjimkou držitelů rezidentních a abonentních parkovacích karet z této oblasti.

Nově po úpravě dopravního značení bude v této zóně s dopravním omezením umožněno parkování i držitelům zaměstnanecké parkovací karty spadajícím do této oblasti, a to v omezeném počtu v závislosti na aktuálně dostupné parkovací kapacitě. Tyto parkovací karty budou zprvu vydávány na dobu max. 6 měsíců.

K úpravě dopravního režimu dojde na základě podnětů občanů i na Horní Bráně v části stávající oblasti O4, konkrétně na Dolním náměstíčku a v ulici Po Vodě. Zde bude podobně jako na Plešiveckém náměstí zřízena zóna s dopravním omezením, kde bude mj. zakázáno stání všem s výjimkou držitelů rezidentních a abonentních parkovacích karet.

V současné době město zpracovává a projednává návrh příslušného dopravního značení pro nový dopravní režim s předpokladem jeho osazení v průběhu ledna, aby byla zajištěna vymahatelnost stanovených pravidel.

 

Podrobnější informace k systému parkování v zónách placeného stání jsou zde.

 

Kontakt

Jméno
Odbor / odd.
Funkce
E-mail
Telefon
Sládek Jan, Ing.
Odbor / oddělení: ODSH
Funkce: vedoucí odboru
E-mail: jan.sladek@ckrumlov.cz
Telefon: 380 766 500

 

Icons from Freepik - www.flaticon.com are licensed by CC 3.0 BY

Město Český Krumlov