aktualizováno 14. 6. 2022

Koncepce rodinné politiky města Český Krumlov

Město Český Krumlov zpracovává Koncepci rodinné politiky města Český Krumlov, jakýsi dlouhodobý plán rozvoje rodinné politiky na místní úrovni. Jedná se o zastřešující dokument průřezových témat dotýkajících se různých oblastí a fází života rodin, jako je např. bydlení, školství, zdravotnictví, trh práce a infrastruktura. Společně s koncepcí vytvoříme i akční plán, tedy implementační dokument, který bude vymezovat realizaci konkrétních opatření a aktivit v dohodnutém období. 

Zapojte se!

Vážení spoluobčané,
chceme společně hledat cesty a možnosti pro vytváření zdravého a přívětivého prorodinného prostředí ve městě.

Podělte se s námi o to, jak se vám ve městě žije, co potřebujete a co byste případně chtěli ve městě změnit. Na vašem názoru nám záleží. Pomůžete nám tím nastavit dlouhodobý plán rozvoje rodinné politiky na místní úrovni, vytvořit takovou nabídku opatření, která bude odpovídat vašim potřebám a potřebám vašich rodin.

Vyjádřete se k návrhové části Koncepce rodinné politiky města Český Krumlov. Své připomínky, prosím, předkládajte prostřednictvím vyplněného formuláře, který zašlete na email stepanka.kucerova@ckrumlov.cz. Způsob vypořádání připomínek bude zveřejněn na těchto stránkách zde.

Popis projektu

Jde o první strategii města na dané téma. Je to právě rodina, kde dochází k formování osobnosti člověka, kde se vytváří lidský kapitál budoucích generací. Na tom, jak rodina prosperuje, závisí všestranný udržitelný rozvoj naší společnosti. Věříme, že se nám podaří vytvořit dokument, který se stane užitečným manuálem pro stávající i budoucí veřejné činitele města, díky kterému bude nastartován dlouhodobý růst a rozvoj této klíčové oblasti.

K úspěšné realizaci rodinné politiky nestačí vycházet z potřeb dané lokality, avšak je nezbytné zapojit všechny místní aktéry rodinné politiky, kterými jsou nejen samospráva, ale také zaměstnavatelé, odborná veřejnost, školské a vzdělávací instituce, média, církve, nestátní neziskové organizace, a především samotné rodiny.

Chceme, aby všichni místní věřili, že jejich hlas může v konkrétních záležitostech něco opravdu změnit. Na názorech všech zainteresovaných stran nám záleží. Proto se vedení města rozhodlo proces zpracování koncepce rodinné politiky prodloužit a dát prostor k vyjádření názoru všem, kteří o to stojí.

Aktuální informace o nastavování rodinné politiky ve městě budou průběžně zveřejňovány na těchto internetových stránkách.

Kontakt

Jméno
Odbor / odd.
Funkce
E-mail
Telefon
Mgr. Štěpánka Kučerová
Odbor / oddělení: oSŘR
Funkce: referent - dotační projekty a kontrola veřejných zakázek
E-mail: stepanka.kucerova@ckrumlov.cz
Telefon: 380 766 707

Po kliknutí na vybrané jméno se zobrazí kompletní informace o kontaktu.

Icons from Freepik - www.flaticon.com are licensed by CC 3.0 BY

Město Český Krumlov

Nastavení soukromí:

Soubory cookie používáme ke shromažďování a analýze informací o výkonu a používání webu, zajištění fungování funkcí ze sociálních médií a ke zlepšení a přizpůsobení obsahu. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas, který nám udělíte kliknutím na volbu „Souhlasím se vším“. Své preference můžete snadno upravit kliknutím na volbu „Podrobné nastavení“.

Povolujete: