aktualizováno 6. 4. 2009

Město Český Krumlov vyhlásilo grant pro zahraniční spolupráci

6. dubna 2009

Pravidla grantu pro zahraniční spolupráci města Český Krumlov na rok 2009 schválilo v březnu zastupitelstvo města. Výzva k podání žádosti o příspěvek z tohoto grantu byla vyhlášena 1. dubna. Uzávěrka příjmu žádostí je 30. dubna ve 14 hodin. V tomto roce bude vyhlášena jediná výzva k podání žádosti.  Příspěvky budou poskytovány na projekty uskutečněné v roce 2009. Na grant pro zahraniční spolupráci vyčlenilo město ze svého rozpočtu částku 100 tisíc Kč. Účelem grantu je podpora aktivit, které vedou k navázání, k udržování, k rozšíření a zkvalitnění partnerské spolupráce především v oblastech kultury, vzdělání, sportu, cestovního ruchu, propagace, péče o děti a mládež, výměny znalostí a zkušeností.

„Grant je určen především na podporu spolupráce s oficiálními partnerskými městy. Například vloni Základní umělecká škola Český Krumlov pořádala koncert společně se slovinským městem Slovenj Gradec. Město dosud nemělo oficiální nástroj, kterým by cíleně podporovalo spolupráci českokrumlovských organizací s partnerskými městy," vysvětlila vedoucí oddělení Kancelář starosty Soňa Petráková.

Tiskopisy žádostí jsou k dispozici na internetových stránkách města Český Krumlov www.ckrumlov.cz/granty2009 nebo v papírové podobě v oddělení Kancelář starosty Městského úřadu Český Krumlov. Vyplněné žádosti s označením Grant pro zahraniční spolupráci města Český Krumlov mohou zájemci posílat na adresu: město Český Krumlov, oddělení Kancelář starosty, náměstí Svornosti 1, 381 01 Český Krumlov.

Partnerskými městy Českého Krumlova jsou německý Hauzenberg, rakouský Vöcklabruck, slovinský Slovenj Gradec, Llandwrtyd Wells z Velké Británie, Miami Beach z USA, ukrajinské město Kaluš a od loňského září i italské San Gimignano.

Tiskopisy žádostí, zásady a pravidla

 

 

 

Icons from Freepik - www.flaticon.com are licensed by CC 3.0 BY

Město Český Krumlov