aktualizováno 30. 5. 2013

Upozornění zdravotně postiženým občanům - držitelům zvláštního označení na motorové vozidlo O 1 (AA)

aktualizováno 30.5.2013

Označení na motorové vozidlo O 1 (AA) mohly osoby zdravotně postižené, které je obdržely od příslušného obecního úřadu s rozšířenou působností (v tomto případě od Městského úřadu Český Krumlov - odboru sociálních věcí a zdravotnictví) využívat do ukončení jeho platnosti, nejpozději do 31. prosince 2012.

Od 1.ledna 2013 je již zmiňované označení n e p l a t n é ! Proto je potřeba, pokud takové označení využíváte, provést jeho výměnu.

Městský úřad Český Krumlov - odbor sociálních věcí a zdravotnictví vydá na žádost držitele o výměnu neplatného zvláštního označení motorového vozidla platný parkovací průkaz O 7 (CC), který původní již neplatné označení nahradí.

Co je nutné předložit při výměně neplatného označení za nový parkovací průkaz:

  • občanský průkaz
  • S-kartu s funkcí průkazu osoby se zdravotním postižením nebo průkaz mimořádných výhod ( ZTP, ZTP/P )
  • fotografii o rozměrech 35x45 mm, která odpovídá současné podobě
  • vrátit již neplatné zvláštní označení na motorové vozidlo O 1 .

Vzhledem k tomu, že jednou z náležitostí parkovacího průkazu je podpis držitele, je při jeho vydávání nezbytná osobní přítomnost žadatele. Další potřebné informace obdržíte přímo na Městském úřadě Český Krumlov, odboru sociálních věcí a zdravotnictví.

Úřední hodiny Městského úřadu Český Krumlov zde.

Icons from Freepik - www.flaticon.com are licensed by CC 3.0 BY

Město Český Krumlov