aktualizováno 31. 10. 2011

Výměna  občanských průkazů a cestovních pasů

aktualizováno 31.10.2011

Občanský průkaz vzor

Dle zákona č. 227/2009 Sb. a zákona č. 424/2010 Sb., kterými se mění zákon č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech, ve znění pozdějších předpisů se budou od 1. 1. 2012 vydávat nové typy občanských průkazů se strojově čitelnými údaji a občanské průkazy se strojově čitelnými údaji a s kontaktním elektronickým čipem, tzv. elektronické občanské průkazy (e-OP).

 

Upozorňujeme občany, že o vydání stávajícího typu občanského průkazu se strojově čitelnými údaji bude možné požádat nejpozději do 14. 12. 2011, bude-li žádost podána u úřadu příslušného pro vydání. U nepříslušného obecního úřadu či matričního úřadu bude možné podat žádost o stávající typ OP nejpozději do 30. 11. 2011. Po tomto datu již nebude možné žádost zpracovat.

V době od 15. do 30. 12. 2011 bude možné vydat pouze občanský průkaz typu „BLESK" bez strojově čitelných údajů, se zkrácenou dobou platnosti 1 měsíc a bez správního poplatku.

Zavádění nového systému vydávání občanských průkazů se dotkne i stávajícího systému pro vydávání cestovních dokladů tzv. e-PASŮ. Ke konci roku dojde k několika úplným odstávkám tohoto systému, při kterých nebude možné přijímat nové žádosti ani již vyhotovené pasy předávat. Bude se jednat o pátek 18. 11. 2011 a o období od 27. do 30. 12. 2011.

O vydání nového e-pasu v letošním roce bude možné zažádat nejpozději do 16. 12. 2011, bude-li žádost podána u obecního úřadu obce s rozšířenou působností. U zastupitelského úřadu v zahraničí bude možné podat žádost o vydání e-pasu nejpozději do 16. 12. 2011.

Vydávání cestovních pasů typu „BLESK" se výše zmíněné odstávky nedotknou. Po celou dobu bude možné vydávat cestovní pasy se zkrácenou dobou platnosti na 6 měsíců. Lhůta pro vydání takového dokladu je 15 dnů a správní poplatek činí 1000 Kč / pas pro osobu mladší 15 let a 1500 Kč / pas pro osobu starší 15 let.

Přehled odstávek systémů naleznete zde

Bližší informace k vydávání občanských průkazů a cestovních dokladů naleznete také na www.ckrumlov.cz/obcan v sekci potřebuji si vyřídit.

 

Icons from Freepik - www.flaticon.com are licensed by CC 3.0 BY

Město Český Krumlov

Nastavení soukromí:

Soubory cookie používáme ke shromažďování a analýze informací o výkonu a používání webu, zajištění fungování funkcí ze sociálních médií a ke zlepšení a přizpůsobení obsahu. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas, který nám udělíte kliknutím na volbu „Souhlasím se vším“. Své preference můžete snadno upravit kliknutím na volbu „Podrobné nastavení“.

Povolujete: