aktualizováno 31. 10. 2011

Výměna  občanských průkazů a cestovních pasů

aktualizováno 31.10.2011

Občanský průkaz vzor

Dle zákona č. 227/2009 Sb. a zákona č. 424/2010 Sb., kterými se mění zákon č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech, ve znění pozdějších předpisů se budou od 1. 1. 2012 vydávat nové typy občanských průkazů se strojově čitelnými údaji a občanské průkazy se strojově čitelnými údaji a s kontaktním elektronickým čipem, tzv. elektronické občanské průkazy (e-OP).

 

Upozorňujeme občany, že o vydání stávajícího typu občanského průkazu se strojově čitelnými údaji bude možné požádat nejpozději do 14. 12. 2011, bude-li žádost podána u úřadu příslušného pro vydání. U nepříslušného obecního úřadu či matričního úřadu bude možné podat žádost o stávající typ OP nejpozději do 30. 11. 2011. Po tomto datu již nebude možné žádost zpracovat.

V době od 15. do 30. 12. 2011 bude možné vydat pouze občanský průkaz typu „BLESK" bez strojově čitelných údajů, se zkrácenou dobou platnosti 1 měsíc a bez správního poplatku.

Zavádění nového systému vydávání občanských průkazů se dotkne i stávajícího systému pro vydávání cestovních dokladů tzv. e-PASŮ. Ke konci roku dojde k několika úplným odstávkám tohoto systému, při kterých nebude možné přijímat nové žádosti ani již vyhotovené pasy předávat. Bude se jednat o pátek 18. 11. 2011 a o období od 27. do 30. 12. 2011.

O vydání nového e-pasu v letošním roce bude možné zažádat nejpozději do 16. 12. 2011, bude-li žádost podána u obecního úřadu obce s rozšířenou působností. U zastupitelského úřadu v zahraničí bude možné podat žádost o vydání e-pasu nejpozději do 16. 12. 2011.

Vydávání cestovních pasů typu „BLESK" se výše zmíněné odstávky nedotknou. Po celou dobu bude možné vydávat cestovní pasy se zkrácenou dobou platnosti na 6 měsíců. Lhůta pro vydání takového dokladu je 15 dnů a správní poplatek činí 1000 Kč / pas pro osobu mladší 15 let a 1500 Kč / pas pro osobu starší 15 let.

Přehled odstávek systémů naleznete zde

Bližší informace k vydávání občanských průkazů a cestovních dokladů naleznete také na www.ckrumlov.cz/obcan v sekci potřebuji si vyřídit.

 

Icons from Freepik - www.flaticon.com are licensed by CC 3.0 BY

Město Český Krumlov