aktualizováno 30. 7. 2020

Revitalizace jižního meandru řeky Vltavy v Českém Krumlově

Projektem došlo k vytvoření nových vycházkových okruhů na území tzv. jižního meandru řeky Vltavy v Českém Krumlově, které propojují turistické atraktivity situované v této lokalitě.
Realizací projektu byly nejen propojeny jednotlivé atraktivity cestovního ruchu, ale byly jí i zpřístupněny a zatraktivněny v předchozích letech nedostatečně využívané a dlouhodobě opomíjené zóny v bezprostřední blízkosti historického centra města.
Konkrétně se jedná o tyto atraktivity cestovního ruchu:
městský park, jehož revitalizace byla spolufinancovaná z EU v rámci ROP NUTS II Jihozápad,
Židovská synagoga, jejíž rekonstrukce byla spolufinancovaná z EU v rámci ROP NUTS II Jihozápad,
Museum Fotoateliér Seidel, jehož rekonstrukce byla spolufinancovaná z EU,
Zahradní domek - Egon Schiele Atelier, jehož rekonstrukce byla spolufinancovaná z EU v rámci ROP NUTS II Jihozápad,
Terasy obklopující zahradní domek, jejichž částečná revitalizace byla spolufinancovaná ze státního rozpočtu prostřednictvím programu MKČR,
Růžová zahrada, jejíž částečná revitalizace byla finančně podpořena společností Pivovary Staropramen, a.s.

Regionální operační program Jihozápad - logo ROP

Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

O projektu

Název projektu: Posílení vzájemné provázanosti atraktivit III. meandru řeky Vltavy v Českém Krumlově
Registrační číslo projektu: CZ.1.14/3.1.00/23.02691
Poskytovatel podpory: ROP NUTS II Jihozápad
Investor projektu: město Český Krumlov
Partner projektu: Českokrumlovský rozvojový fond spol. s.r.o.
Místo realizace projektu: jižní terasy, předpolí městského parku, Růžová zahrada
Termín realizace projektu: 06/2013 - 07/2015
Zhotovitel stavby: VIDOX s.r.o., IČ: 25160168
Zpracovatel projektové dokumentace: SP STUDIO s.r.o., IČ: 48207977
Stav projektu: projekt ukončen
Celkové výdaje projektu: 10 961 868,23 Kč
z toho dotace: 6 646 882,02 Kč

Popis projektu

Projekt byl rozdělen na tři části:
I. část projektu řešila zpřístupnění a zprůchodnění areálu tzv. teras Na Střelnici obklopující zahradní domek - Egon Schiele Atelier.
Realizací II. části projektu došlo k vytvoření reprezentativního pěšího přístupu ze směru od historického centra do městského parku, jehož území bylo v nedávné době revitalizováno za finanční podpory v rámci ROP NUTS II Jihozápad.
III. část projektu byla zacílena na rozšíření tzv. Růžové zahrady, která se nachází v bezprostřední blízkosti areálu teras se zahradním domkem a která byla vybudována v místech bývalého ovocného sadu mezi zástavbou.

Aktuality

 • 19.04.2013 - Město Český Krumlov obdrželo Oznámení o schválení projektu k financování
 • 08.08.2013 - byla uzavřena Smlouva o podmínkách poskytnutí dotace z Regionálního operačního programu NUTS II Jihozápad mezi městem Český Krumlov a Regionální radou regionu soudržnosti Jihozápad
 • leden 2014 - byla zpracována projektová dokumentace pro provedení stavby
 • březen - květen - realizace veřejné zakázky na dodavatele stavebních prací projektu
 • 09.05.2014 - uzavřena smlouva o dílo mezi městem a dodavatelem stavebních prací projektu, společností VIDOX s.r.o.
 • 15.05.2014 - předání staveniště
 • 16.05.2014 - zahájení stavebních prací projektu
 • 01.09.2014 - předání stavby v částech projektu II. a III. a nově vybudované pěší komunikace od městského parku kolem parkoviště k mostu u Domu dětí a mládeže ve staničení km 0,000 - 0,180 z I. části projektu
 • 31.05.2015 - ukončení stavebních prací projektu
 • 17.06.2015 - Tisková zpráva: Znovuoživení jižního meandru řeky Vltavy v Českém Krumlově
 • 26.06.2015 - Procházkový okruh - Jižní meandr

Fotogalerie před:

Fotogalerie po:

Kontakty

Jméno
Odbor / odd.
Funkce
E-mail
Telefon
Mgr. Štěpánka Kučerová
Odbor / oddělení: oSŘR
Funkce: referent - dotační projekty a kontrola veřejných zakázek
E-mail: stepanka.kucerova@ckrumlov.cz
Telefon: 380 766 707

Po kliknutí na vybrané jméno se zobrazí kompletní informace o kontaktu.

Související odkazy

Icons from Freepik - www.flaticon.com are licensed by CC 3.0 BY

Město Český Krumlov

Nastavení soukromí:

Soubory cookie používáme ke shromažďování a analýze informací o výkonu a používání webu, zajištění fungování funkcí ze sociálních médií a ke zlepšení a přizpůsobení obsahu. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas, který nám udělíte kliknutím na volbu „Souhlasím se vším“. Své preference můžete snadno upravit kliknutím na volbu „Podrobné nastavení“.

Povolujete: