aktualizováno 31. 7. 2013

Novela zákona o silniční dopravě - příležitostná doprava

Aktualizováno 31.7.2013

Dne 1. 5. 2013 nabývá účinnosti zákon č. 102/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, a to zejména v oblasti vnitrostátní příležitostné osobní silniční dopravy, provozované vozidly určenými k přepravě nejvýše 9 osob včetně řidiče a taxislužby. Oba tyto druhy dopravy, byly sloučeny do jednoho druhu a společně jsou nadále označovány jako taxislužba (patří sem i tzv. drink servisy).

Došlo především k těmto změnám:

• všichni řidiči musí mít průkaz řidiče taxislužby (týká se nově i řidičů příležitostné vnitrostátní silniční dopravy vozidly do 9 osob včetně řidiče ),
• původní průkazy o způsobilosti řidiče taxislužby zůstávají v platnosti
o do 1.11.2013 - průkazy vydané do 31.8.2010 - pozbývají platnost 2.11.2013
o do 1. 5.2014 - průkazy vydané od 1.9.2010 - pozbývají platnost 2.5.2014
o průkazy umožňují vykonávat práci řidiče taxislužby jen pro dopravce, kterému byl dosavadní průkaz vydán
• všechna vozidla musí být evidována jako vozidla taxislužby (podmínkou je, aby dopravce byl v technickém průkazu zapsán jako vlastník nebo provozovatel vozidla)
• vozidlo, které je zapsáno v evidenci vozidel taxislužby podle zákona č. 111/1997 Sb., a nesplňuje podmínky pro zápis do evidence vozidel taxislužby podle novely tohoto zákona, bude vyřazeno z této evidence. Vozidlo, které je zapsáno podle zákona č. 111/1997 Sb., pro více dopravců, vyřadí dopravní úřad z evidence u toho dopravce, který není zapsán jako vlastník nebo provozovatel vozidla.
• nově řeší novela zákona i označení vozidel taxislužby

Novela zákona č. 102/2013 Sb., upravuje i přestupky řidičů taxislužby.

Jedná se především o případy kdy:

- osoba vykonává práci řidiče bez oprávnění být řidičem taxislužby,

- je vykonávána práce řidiče taxislužby vozidlem, které nesplňuje příslušné požadavky

- osoba užije vozidlo taxislužby takto označené k jinému účelu než k provozování taxislužby

a další vyjmenované přestupky, kdy lze uložit pokutu i zákaz činnosti.

Odbor dopravy a silničního hospodářství (ODSH) proto opět upozorňuje podnikatele v oblasti taxislužby, aby se dostavili na příslušný dopravní úřad a uvedly výše uvedené skutečnosti do souladu s novou právní úpravou. Úplné znění zákona a prováděcí vyhlášky účinné od 1. 5. 2013 naleznete na stránkách Ministerstva dopravy.

Kontaktní osoba ODSH: Miroslav Hála, tel. 380 766 507

 

Icons from Freepik - www.flaticon.com are licensed by CC 3.0 BY

Město Český Krumlov