aktualizováno 14. 1. 2014

Změna vyhlášky o stanovení doby nočního klidu

Aktualizace 14.1.2014

Zastupitelstvo města na svém prosincovém zasedání roku 2013 přijalo vyhlášku č. 6/2013 o stanovení doby nočního klidu. Impulsem k přípravě této vyhlášky byl otevřený dopis ve věci provozování hudebních produkcí ve městě.

Obce jsou od roku 2013 zmocněny k vlastní regulaci doby nočního klidu a zastupitelstvo ve snaze skloubit oprávněné potřeby obyvatel a podnikatelských subjektů v centru města, které se mohou příležitostně střetávat, zvolilo kompromisní řešení úpravy doby nočního klidu, které vychází vstříc podnikatelům v oblasti pohostinství i jejich hostům, aniž by nadměrně zatěžovalo obyvatele centra města, podnikatele v oblasti ubytovacích služeb a jejich hosty.

Doba nočního klidu je na území městské památkové rezervace nově stanovena v pátek, sobotu a dnech předcházejících dnu pracovního klidu od 24.00 hodin do 06.00 hodin následujícího dne, v ostatních dnech od 22.00 hodin do 06.00 hodin následujícího dne.

Vyhláška nabývá účinnosti dne 14. ledna 2014.

Všechny orgány města budou dopady vyhlášky průběžně sledovat a vyhodnocovat, věříme však, že budou veskrze pozitivní.

 

 

Icons from Freepik - www.flaticon.com are licensed by CC 3.0 BY

Město Český Krumlov