aktualizováno 21. 7. 2011

Přístupové trasy k areálu klášterů v Českém Krumlově

aktualizováno 13.07.2011

Město Český Krumlov vyzývá k podání nabídky v rámci veřejné zakázky malého rozsahu rozdělené na dvě dílčí části na akci - Zpracování projektové dokumentace včetně zajištění autorského dozoru k projektu "Vytvoření nových přístupových tras k areálu klášterů v Českém Krumlově s možností využití volnočasových aktivit".

Zájemci mohou předložit své nabídky do 25. 7. 2011 do 12.00 hodin.

Předmětem plnění zakázky je zpracování projektové dokumentace v části I. synergického projektu IOP "Vytvoření nových přístupových tras k areálu klášterů v ČK s možností využití volnočasových aktivit" včetně zajištění autorského dozoru, na který je připravována žádost o poskytnutí finančních prostředků v rámci Regionálního operačního programu NUTS II Jihozápad. Na území Náplavky se v současné době zpracovává projekt (VH TRES spol. s.r.o.) pro IV. etapu protipovodňových opatření na řece Vltavě - mobilní protipovodňové zábrany. Projekční práce budou koordinovány s tímto projektem. Projektová dokumentace bude také v souladu s projektem Povodí Vltavy, s. p. "Úprava koryta toku Polečnice" zpracovaného společností HYDROPROJEKT CZ a.s. v roce 2009. 

Projektová dokumentace bude obsahovat následující stavební objekty (část I. veřejné zakázky):

  • veřejné osvětlení na Náplavce
  • rekonstrukce lávky přes Vltavu, evid. č. CK-002, Český Krumlov
  • komunikace, chodníky - přístupové cesty od areálu klášterů k parkovišti pod poštou, přístupová cesta od parkoviště pod poštou k Náplavce, přístupová cesta od Náplavky k Objížďkové silnici
  • sadové úpravy a mobiliář
  • lanový přívoz "Myší díra"
  • navigační systém

Projektová dokumentace bude řešit úpravy území (část II. veřejné zakázky):

  • území tzv. Jelení zahrady nacházející se v lokalitě mezi Chvalšinskou silnicí, parkovištěm P1 - Jelení zahrada, stávající lávkou u parkoviště přes Polečnici, objekty areálu státního hradu a zámku, objekty (zadními trakty) ulice Latrán, mostkem u Budějovické brány

Na koho se obrátit?

Odbor správy majetku a investic, Městský úřad Český Krumlov, Kaplická 439, 381 01 Český Krumlov.

Jméno
Odbor / odd.
Funkce
E-mail
Telefon
Ing. Hynek Pazderka
Odbor / oddělení: OSMI
Funkce: technik investic
E-mail: hynek.pazderka@ckrumlov.cz
Telefon: 380 766 717

Po kliknutí na vybrané jméno se zobrazí kompletní informace o kontaktu.

Pro úřední hodiny klikněte zde.

Dokumenty

I. část

Výzva k podání nabídky v rámci veřejné zakázky malého rozsahu rozdělené na dvě dílčí části - Zpracování projektové dokumentace včetně zajištění autorského dozoru k projektu "Vytvoření nových přístupových tras k areálu klášterů v Českém Krumlově s možností využití volnočasových aktivit" - část I., nabídky jsou přijímány do 25. 7. 2011 do 12.00 hodin 

II. část

Výzva k podání nabídky v rámci veřejné zakázky malého rozsahu rozdělené na dvě dílčí části - Zpracování projektové dokumentace včetně zajištění autorského dozoru k projektu "Vytvoření nových přístupových tras k areálu klášterů v Českém Krumlově s možností využití volnočasových aktivit" - část II., nabídky jsou přijímány do 25. 7. 2011 do 12.00 hodin

Související odkazy

Icons from Freepik - www.flaticon.com are licensed by CC 3.0 BY

Město Český Krumlov

Nastavení soukromí:

Soubory cookie používáme ke shromažďování a analýze informací o výkonu a používání webu, zajištění fungování funkcí ze sociálních médií a ke zlepšení a přizpůsobení obsahu. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas, který nám udělíte kliknutím na volbu „Souhlasím se vším“. Své preference můžete snadno upravit kliknutím na volbu „Podrobné nastavení“.

Povolujete: