Rybářský lístek

Vydání rybářského lístku podle § 13 odst. 11 písm. a) a b) zákona č. 99/2004 Sb., o rybářství.

Wollen Sie einen Angelschein erwerben?
Do you want to get a local fishing license?

Rybářský lístek vydává občanům České republiky obecní úřad obce s pověřeným obecním úřadem (Městský úřad Horní Planá, Městský úřad Vyšší Brod) a obecní úřad obce s rozšířenou působností (Městský úřad Český Krumlov), v jehož obvodu má žadatel o vydání rybářského lístku trvalý pobyt. Viz mapa oblastí působnosti úřadů pro vydávání rybářských lístků.

Cizincům vydává rybářský lístek obecní úřad obce s pověřeným obecním úřadem, v jehož obvodu se zdržují. V lokalitě vodní nádrže Lipno vydává rybářský lístek Městský úřad Horní Planá a Městský úřad Vyšší Brod.

Následnou povolenku k lovu pro dané rybářské revíry vydávají uživatelé rybářských revírů (na Lipně např. Infocentra, cestovní agentury, prodejny rybářských potřeb apod.)

Jméno
Odbor / odd.
Funkce
E-mail
Telefon
Bláha Luboš
Odbor / oddělení: OZP
Funkce: referent státní správy lesů, myslivosti a rybářství
E-mail: lubos.blaha@ckrumlov.cz
Telefon: 380 766 559

Žadatel, případně zákonný zástupce žadatele.

 • platný občanský průkaz
 • žádost (prosím tiskněte oboustranně, k dispozici také na odboru životního prostředí a zemědělství)
 • doklad o získané kvalifikaci (osvědčení o získané kvalifikaci, dříve vydaný rybářský lístek (ne na 30 dní), osvědčení o vykonání zkoušky na rybářského hospodáře nebo rybářskou stráž)
  k vydání rybářského lístku na dobu 30 dní se prokázání kvalifikačních předpokladů nevyžaduje
 • uhrazení správního poplatku (úhrada se provádí v hotovosti na odboru životního prostředí a zemědělství)

 • 30 dní: 200 Kč
 • 1 rok: 100 Kč
 • 3 roky: 200 Kč
 • 10 let: 500 Kč
 • na dobu neurčitou pro osoby starší 15 let: 1000 Kč

Pro osoby mladší 15 let nebo studující rybářství nebo osoby, které zajišťují rybářství v rámci svého povolání nebo funkce je správní poplatek 50% (neplatí pro 30 denní lístky).

Zákon č. 99/2004 Sb., o rybníkářství, výkonu rybářského práva, rybářské stráži, ochraně mořských rybolovných zdrojů a o změně některých zákonů (zákon o rybářství).

Icons from Freepik - www.flaticon.com are licensed by CC 3.0 BY

Město Český Krumlov