Rybářský lístek

Vydání rybářského lístku podle § 13 odst. 11 písm. a) a b) zákona č. 99/2004 Sb., o rybářství.

Wollen Sie einen Angelschein erwerben?
Do you want to get a local fishing license?

Rybářský lístek vydává občanům České republiky obecní úřad obce s pověřeným obecním úřadem (Městský úřad Horní Planá, Městský úřad Vyšší Brod) a obecní úřad obce s rozšířenou působností (Městský úřad Český Krumlov), v jehož obvodu má žadatel o vydání rybářského lístku trvalý pobyt. Viz mapa oblastí působnosti úřadů pro vydávání rybářských lístků.

Cizincům vydává rybářský lístek obecní úřad obce s pověřeným obecním úřadem, v jehož obvodu se zdržují. V lokalitě vodní nádrže Lipno vydává rybářský lístek Městský úřad Horní Planá a Městský úřad Vyšší Brod.

Následnou povolenku k lovu pro dané rybářské revíry vydávají uživatelé rybářských revírů (na Lipně např. Infocentra, cestovní agentury, prodejny rybářských potřeb apod.)

Jméno
Odbor / odd.
Funkce
E-mail
Telefon
Luboš Bláha
Odbor / oddělení: OZP
Funkce: referent státní správy lesů, myslivosti a rybářství
E-mail: lubos.blaha@ckrumlov.cz
Telefon: 380 766 559

Po kliknutí na vybrané jméno se zobrazí kompletní informace o kontaktu.

Žadatel, případně zákonný zástupce žadatele, který doloží požadované podklady.

  • platný občanský průkaz
  • žádost (prosím tiskněte oboustranně, k dispozici také na odboru životního prostředí a zemědělství)
  • doklad o získané kvalifikaci (osvědčení o získané kvalifikaci, dříve vydaný rybářský lístek (ne na 30 dní), osvědčení o vykonání zkoušky na rybářského hospodáře nebo rybářskou stráž)
    k vydání rybářského lístku na dobu 30 dní se prokázání kvalifikačních předpokladů nevyžaduje
  • uhrazení správního poplatku (úhrada se provádí v hotovosti na odboru životního prostředí a zemědělství)

  • 30 dní: 200 Kč
  • 10 let: 500 Kč (250 Kč pro osoby mladší 15 let)
  • na dobu neurčitou 1000 Kč

Rybářský lístek se vystavuje na počkání.

Zákon č. 99/2004 Sb., o rybníkářství, výkonu rybářského práva, rybářské stráži, ochraně mořských rybolovných zdrojů a o změně některých zákonů (zákon o rybářství).

Icons from Freepik - www.flaticon.com are licensed by CC 3.0 BY

Město Český Krumlov

Nastavení soukromí:

Soubory cookie používáme ke shromažďování a analýze informací o výkonu a používání webu, zajištění fungování funkcí ze sociálních médií a ke zlepšení a přizpůsobení obsahu. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas, který nám udělíte kliknutím na volbu „Souhlasím se vším“. Své preference můžete snadno upravit kliknutím na volbu „Podrobné nastavení“.

Povolujete: