aktualizováno 2. 10. 2019

Rozšíření separace složek odpadů - město Český Krumlov

aktualizováno 1. 10. 2019

Cílem projektu je rozšíření systému separace a svozu odpadů na území Jihočeského kraje.

logo_OPŽP_MŽP

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií - Fondem soudržnosti v rámci Operačního programu Životní prostředí

O projektu

Název projektu: Rozšíření separace složek odpadů - Město Český Krumlov
Registrační číslo projektu: CZ.05.3.29/0.0/0.0/16_041/0003094
Poskytovatel podpory: Ministerstvo životního prostředí - Operační program Životní prostředí
Investor projektu: město Český Krumlov
Místo realizace projektu: město Český Krumlov
Termín realizace projektu: 2018 - 2019
Stav projektu: fáze udržitelnosti
Celkové výdaje projektu: 2 464 232,76 Kč
z toho dotace: 2 094 597,84 Kč

Popis projektu

Předmětem projektu je nákup technologií na třídění bioodpadu a dalších složek komunálního odpadu: nádoby na bioodpad, velkoobjemové kontejnery typu ABROLL na bioodpad a kontejnery na tříděný odpad plast, papír, sklo.

Aktuálně

Popelnice na bioodpad byly formou zápůjčky poskytnuty občanům města Český Krumlov. Bioodpad bude svážen Službami města Český Krumlov a veškerý sebraný bioodpad bude materiálově využit = zkompostován.

Svoz bioodpadu bude probíhat v období od 1. 4. do 30. 11. v intervalu 1 x za 14 dní a v období od 1. 12. do 31. 3. 1 x měsíčně. Harmonogram svozu bude k dispozici na webových stránkách města www.ckrumlov.cz.

Kontakt

Jméno
Odbor / odd.
Funkce
E-mail
Telefon
Vondroušová Tereza, Mgr.
Odbor / oddělení: OKT
Funkce: referent rozvoje a kontroly veřejných zakázek
E-mail: tereza.vondrousova@ckrumlov.cz
Telefon: 380 766 705
Icons from Freepik - www.flaticon.com are licensed by CC 3.0 BY

Město Český Krumlov