aktualizováno 18. 2. 2011

Zpráva o stavu památky UNESCO - Historické centrum Českého Krumlova

aktualizováno 18.02.2011

V lednu letošního roku byla dokončena aktualizace Zprávy o stavu památky UNESCO z roku 2008 s údaji platnými ke konci roku 2010. Zástupcem města Český Krumlov v pracovním týmu pro přípravu a zpracování zprávy o stavu památky UNESCO je od roku 2008 místostarostka města Jitka Zikmundová, která je do této funkce jmenována radou města. Konečným zpracovatelem a předkladatelem této zprávy je Ministerstvo kultury. Zpráva byla za Českou republiku odeslána diplomatickou poštou Výboru světového dědictví jako podklad pro červencové jednání v Bahrajnu.

Zpráva sestává ze tří kapitol. V první kapitole je odpověď státu na rozhodnutí Výboru světového dědictví, v druhé kapitole jsou analyzovány další aktuální záležitosti památkové péče identifikované orgány státní správy nahlížené z různých oblastí a ve třetí kapitole je shrnut popis všech větších restaurátorských prací, změn a nových staveb uvnitř chráněné oblasti za období 2009-2010.

„Celá zpráva je koncipována jako popis stavu statku - památky UNESCO. Zprávu připravoval tým odborníků z Krajského úřadu Jihočeského kraje, Národního památkového ústavu, Městského úřadu Český Krumlov a Ministerstva kultury České republiky. Pro Český Krumlov dokument působí příznivě, dokládá, že se o památky staráme a pečujeme o ně v souladu se základními hodnotami UNESCO. Zpráva rovněž dokládá, co město Český Krumlov udělalo proto, aby na jeho území zůstalo zachováno otáčivé hlediště," sdělila místostarostka Českého Krumlova Jitka Zikmundová.

Otáčivé hlediště leží na pozemku Národního památkového ústavu (potažmo státu) a stavba otáčivého hlediště je v majetku Statutárního města České Budějovice. Správní úkony jsou vedeny z logiky místní příslušnosti Městským úřadem Český Krumlov. Podle dokladu Stavebního úřadu v Českém Krumlově je stávající otáčivé hlediště v zámecké zahradě dočasnou stavbou, jejíž užívání je povoleno do 30. 9. 2015. Majitel otáčivého hlediště s majitelem pozemku mají podepsánu nájemní smlouvu o nájmu pozemků a nebytových prostor do konce roku 2015.

„Samospráva města Český Krumlov nemá žádnou legální možnost, jak by mohla zasahovat do stávajícího umístění a podoby otáčivého hlediště. Pozemek není města, ani stavba nepatří městu," sdělila místostarostka Českého Krumlova Jitka Zikmundová, a dodala, „město Český Krumlov nabízí alternativní řešení, a to v případě, že by se stát nedohodl s Českými Budějovicemi na stávajícím umístění. Co může Český Krumlov jako město pro otáčivé hlediště udělat, je připravit zázemí pro případné nové místo pro novou venkovní divadelní scénu."

Na konci března 2010 Zastupitelstvo města Český Krumlov schválilo návrh zadání změny č. 1 územního plánu města Český Krumlov mimo jiné v lokalitě bývalého zahradnictví za zámeckou zahradou. Na základě tohoto zadání projektant zpracoval návrh změny územního plánu, který zde umožňuje postavit mimo jiné i přírodní divadlo s otáčivým hledištěm. Tato změna územního plánu byla do konce roku 2010 projednávána podle stavebního zákona s dotčenými subjekty státní správy a laickou i odbornou veřejností. K projednávání byly přizvány rovněž orgány památkové péče, které využití této lokality pro nové přírodní divadlo považují za přijatelné. V současné době projednávání pokračuje úkony dle stavebního zákona. Během jarních měsíců se uskuteční veřejné projednání návrhu této změny územního plánu, poté bude následovat projednání v radě města a posléze v městském zastupitelstvu. Zastupitelstvo města Český Krumlov je orgánem, který změnu územního plánu vydá (schválí).

„Považuji za důležité, že město nabízí alternativní řešení pro případ, že by stát neumožnil zachování otáčivého hlediště na svém místě. Za město Český Krumlov otevřeně již několik let tvrdím, že máme zájem o umístění otáčivého hlediště v Českém Krumlově. A tvrdím také to, že jsme si vědomi přínosu takového zařízení pro cestovní ruch, kulturu a společenský život v našem regionu. Zaráží mě proto, když se z médií dozvídám opak," sdělila místostarostka Českého Krumlova Jitka Zikmundová.

Nepřesné informace zveřejněné v médiích

Špatně

Správně

Ve vedení města zůstali lidé, kteří jen pokračují
v cestě zdemolovat otáčivé hlediště.

Vedení města Český Krumlov podporuje existenci otáčivého hlediště v Českém Krumlově a hledá způsoby a alternativy, pokud by nebylo možné ponechat otáčivé hlediště na původním místě.

Místostarostka Jitka Zikmundová podepsala Zprávu za město Český Krumlov.

Zpráva o stavu památky UNESCO nebyla schválena Zastupitelstvem města Český Krumlov, ani nebyla podepsána nikým z vedení města. A to v případě zprávy z roku 2008 i její aktualizace z roku 2010(11). Místostarostka Jitka Zikmundová byla Radou města Český Krumlov 28. 4. 2008 jmenována zástupkyní města Český Krumlov v pracovním týmu pro Zprávu o stavu památky UNESCO.

 

Icons from Freepik - www.flaticon.com are licensed by CC 3.0 BY

Město Český Krumlov

Nastavení soukromí:

Soubory cookie používáme ke shromažďování a analýze informací o výkonu a používání webu, zajištění fungování funkcí ze sociálních médií a ke zlepšení a přizpůsobení obsahu. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas, který nám udělíte kliknutím na volbu „Souhlasím se vším“. Své preference můžete snadno upravit kliknutím na volbu „Podrobné nastavení“.

Povolujete: