aktualizováno 8. 2. 2022

Životní podmínky 2022 - výběrové šetření v domácnostech

Český statistický úřad provádí každoroční výběrové šetření, které se zabývá životními podmínkami v domácnostech České republiky. Smyslem a cílem šetření pod názvem „Životní podmínky 2022“ je získávání dlouhodobě srovnatelných údajů o sociální a ekonomické situaci obyvatel a zároveň čerpání dat pro výpočet ukazatelů peněžní a materiální chudoby.

Letošní šetření probíhá od 29. ledna do 12. června 2022 na celém území České republiky. V Jihočeském kraji bude v rámci tohoto šetření navštíveno 773 domácností z toho 290 bude letos osloveno poprvé. Všechny domácnosti byly vybrány náhodně na základě počítačové selekce. Do šetření jsou zahrnuty všechny osoby, které mají na vybrané adrese obvyklé bydliště.

Šetření budou zajištovat terénní pracovníci ČSÚ, kteří se prokáží průkazem tazatele a průkazem zaměstnance ČSÚ nebo dokladem totožnosti. Veškeré získané údaje jsou důsledně chráněny a je zaručena anonymita. ČSÚ respektuje evropský právní rámec ochrany osobních údajů (GDPR) a zaměstnanci jsou vázáni mlčenlivostí.

Pro toto významné statistické šetření je stěžejní aktivní účast občanů a ochota spolupracovat. Umožní tak získat důležitou řadu informací o sociální situaci domácností v ČR, které nelze zajistit jiným způsobem.

Řízením a koordinací šetření Životní podmínky 2022 je v Jihočeském kraji pověřena:

Ing. Viera Ziková
Tel.: 386 718 561, 605 589 826
e-mail: viera.zikova@czso.cz

 

Icons from Freepik - www.flaticon.com are licensed by CC 3.0 BY

Město Český Krumlov

Nastavení soukromí:

Soubory cookie používáme ke shromažďování a analýze informací o výkonu a používání webu, zajištění fungování funkcí ze sociálních médií a ke zlepšení a přizpůsobení obsahu. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas, který nám udělíte kliknutím na volbu „Souhlasím se vším“. Své preference můžete snadno upravit kliknutím na volbu „Podrobné nastavení“.

Povolujete: