aktualizováno 11. 6. 2012

Český Krumlov udělí dvě Ceny města za rok 2011

aktualizováno 11.06.2012

Cena městaZastupitelé města Český Krumlov rozhodli na svém dubnovém zasedání o udělení Cen města Český Krumlov za rok 2011. Ocenění získaly dvě ženy: Mgr. Inge Švandová-Koutecká za celoživotní přínos v oblasti kultury a MUDr. Marie Dragounová za mnohaletou odpovědnou péči o chronicky nemocné. Slavnostní předání cen města se uskuteční v úterý 26. června od 18 hodin na nádvoří Hotelu Růže v Českém Krumlově. (Původně avizovaný termín 14. června 2012 musel být z technických důvodů posunut.) Program svým vystoupením obohatí Krumlovský komorní orchestr.

Z nominačních dopisů

Operní režisérka a výtvarnice Mgr. Inge Švandová-Koutecká, žijící od roku 1991 v Českém Krumlo-vě, zasvětila svůj život divadlu. Režírovala 188 divadelních inscenací, v roce 2004 jí byla udělena jihočeská Cena Thálie za celoživotní dílo. Po ukončení divadelních angažmá režírovala také Slavnosti pětilisté růže a vyučovala kostýmní výtvarnictví a dějiny divadla na SUPŠ sv. Anežky České. Paní Inge patří bezesporu mezi významné umělecké osobnosti nejen našeho města, ale je známá i v dalších měs-tech a divadlech, kde působila.

MUDr. Marie Dragounová byla od roku 1984 zaměstnána v českokrumlovské nemocnici. Od roku 2001 pracuje v léčebně dlouhodobě nemocných a současně se věnuje pacientům se závažnými choro-bami ledvin. Vedle hlubokých odborných znalostí se stala výjimečnou svým přístupem k nemocným. Má silně vyvinutou schopnost vcítit se do všech nesnází provázejících často nevyléčitelnou chorobu. Nelituje času ani námahy ve snaze pomáhat a ulevovat pacientům od jejich utrpení. Cena je navržena za mnohaletou odpovědnou péči o chronicky nemocné, za pečlivou každodenní starostlivost, za to, že denně věnuje svým nemocným mnoho vlídných slov, povzbuzení a lidskosti, které vysoce překračují rámec jejích pracovních povinností.

„V letošním roce získají ocenění dvě ženy, kterých si nesmírně vážím. Ač jsou oblasti, ve kterých dámy působí, odlišné, jedno mají společné: svůj profesní život zasvětily práci pro druhé lidi. Byly a jsou velkým zdrojem pozitivní energie pro své okolí, což je v dnešní době obzvlášť důležité," sdělil starosta města Český Krumlov Dalibor Carda.

V 18 dosavadních ročnících bylo uděleno celkem 58 cen. Cena města Český Krumlov je určena fyzickým osobám, seskupením fyzických osob či právnickým osobám za významné počiny v předchozím roce. Kandidáty na toto ocenění může nominovat kdokoli, nejen českokrumlovští občané. Uzávěrka nominací je vždy 31. března v roce následujícím, za který má být cena udělena.

Tradice udělování cen města jako uznání lidem, kteří významně přispěli k dobrému jménu Českého Krumlova, vznikla v roce 1994 (udělovala se za rok 1993). Do roku 2003 byly vyhlašovány ceny v pěti kategoriích - rekonstrukce památkových objektů, kultura, sport, sociální čin a podnikatelský záměr. Od roku 2004 není ocenění kategorizováno, ale může jej získat více subjektů. Další informace najdete na webových stránkách www.ckrumlov.cz/cenamesta.

Icons from Freepik - www.flaticon.com are licensed by CC 3.0 BY

Město Český Krumlov

Nastavení soukromí:

Soubory cookie používáme ke shromažďování a analýze informací o výkonu a používání webu, zajištění fungování funkcí ze sociálních médií a ke zlepšení a přizpůsobení obsahu. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas, který nám udělíte kliknutím na volbu „Souhlasím se vším“. Své preference můžete snadno upravit kliknutím na volbu „Podrobné nastavení“.

Povolujete: