aktualizováno 4. 10. 2019

Aktualizace I. a II. fáze Management Planu pro historické centrum města Český Krumlov

aktualizace 4. 10. 2019

Cílem projektu je aktualizace analytické části Management Planu v návaznosti na nově vzniklé strategické, územně-analytické a koncepční dokumenty. A dále navazující aktualizace implementační části Management Planu a definice aktuálních projektových námětů v návaznosti na jeho analytickou část. Jako podkladem budou mj. využity výstupy z proběhlého mapování přírodních a kulturních hodnot. Zpracováním aktualizace dokumentu bude také zajištěno dodržení závazků vyplývajících ze zapsání památky historického jádra Českého Krumlova do Seznamu světového dědictví a podporovat rozvoj památek zapsaných na Seznam světového dědictví.

Logo MKČR

Tento projekt je podpořen z rozpočtu Ministerstva kultury ČR.

O projektu

Název projektu: Aktualizace I. a II. fáze Management Planu pro historické centrum města Český Krumlov
Poskytovatel podpory: Ministerstvo kultury ČR / program Podpora pro památky UNESCO
Investor projektu: město Český Krumlov
Místo realizace projektu: město Český Krumlov
Termín realizace projektu: 02 - 12/2018
Stav projektu: ukončen
Celkové výdaje projektu: 250 000 Kč
z toho dotace: 175 000 Kč

Popis projektu

Předmětem předkládaného projektu je aktualizace analytické i implementační části stávajícího Management Planu a to v návaznosti na změny, které právě ve městě probíhají.

V současné době město Český Krumlov prochází významným rozvojem v oblasti strategického plánování. V letech 2016 - 2017 vznikly či vznikají důležité strategické a koncepční dokumenty, které mají za cíl zlepšení v oblasti strategického řízení rozvoje města a zvýšení kvality a transparentnosti rozhodovacích procesů a dalších aktivit v souvislosti s územním rozvojem města Český Krumlov.

Harmonogram jednání pracovní skupiny a zpracování Management Planu:

13.6.2018 - 1. jednání pracovní skupiny – zadání Management Planu, definování aktuálních problémů statku, oslovení zpracovatele.
28.6.2018 - 2. jednání pracovní skupiny – představení zpracovatele, základní představa objednatele o aktualizaci Management Planu, definování aktuálních problémů statku, návrhy pro aktualizaci Management Planu, revize projektů uvedených v Management Planu 2010.
26.8.2018 - analytická část Management Planu, verze 1.
30.8.2018 - 3. jednání pracovní skupiny – harmonogram dalších prací, koncept analytické části Management Planu, sběr témat pro návrhovou část Management Planu.
15.9.2018 - analytická část Management Planu, verze 2.
8.10.2018 - návrhová část Management Planu, verze 1.
10.10.2018 - 4. jednání pracovní skupiny – dokončení analytické části, koncept návrhové části, aktualizace harmonogramu.
15.10.2018 - návrhová část Management Planu, verze 2.
18.10.2018 - 5. jednání pracovní skupiny – návrhová část Management Planu.
24.10.2018 - analytická část Management Planu, verze 3.
8.11.2018 - analytická část Management Planu, verze 4,
SWOT analýza, verze 1,
návrhová část Management Planu, verze 3.
16.11.2018 - 6. jednání pracovní skupiny – finalizace analytické části, koncept SWOT analýzy, dokončení návrhové části, aktualizace harmonogramu.
20.11.2018 - předfinální verze Management Planu.
29.11.2018 - finální verze Management Planu.

Březen-květen - zpracování praktické příručky Management Planu

27.6.2019 - schválení dokumentu Zastupitelstvem města Český Krumlov

Kontakt


Zadané podmínce nevyhovuje žádný záznam.

Icons from Freepik - www.flaticon.com are licensed by CC 3.0 BY

Město Český Krumlov