aktualizováno 13. 2. 2019

Třída Míru je po rekonstrukci bezpečnější pro chodce

aktualizováno 13. 2. 2019

Město Český Krumlov dokončilo rekonstrukci části místní komunikace na třídě Míru v lokalitě Nádražní Předměstí. Rekonstrukcí chodníků, přechodů i veřejného osvětlení došlo k úpravě technických a bezpečnostních parametrů komunikace, což podstatně zvyšuje bezpečnost dopravy pro pěší.¨

Projekt rekonstrukce třídy Míru zahrnoval opravu chodníků od železniční stanice, přes křižovatku s ulicí Na Svahu, až ke křižovatce s ulicí Vyšehradská. Chodníky byly v nevyhovujícím stavu jak z hlediska stavebně technického, tak z hlediska bezpečnosti chodců.

„Zásadně se rekonstrukce týkala úpravy pěti přechodů pro chodce, které byly nově řádně osvětleny a došlo k výměně veřejného osvětlení na účinnější LED svítidla," doplňuje starosta Dalibor Carda.

Dál byly provedeny stavební úpravy samostatných sjezdů k nemovitostem, vybudovány odstavné plochy pro osobní automobily a zásobování a došlo také k úpravě ploch pro kontejnerová stání. Celý prostor byl opticky rozčleněn odlišnými druhy povrchů, vjezdy a zastávky jsou dlážděné, jinde se použil asfaltový beton.

Projekt současně řešil úpravu dvou autobusových zastávek, a to zastávky před železniční stanicí a Růžek. Všechna stavební opatření jsou realizována v souladu s vyhláškou o bezbariérovém užívání komunikací pro handicapované osoby, jsou zde tedy hmatové úpravy a vodicí linie pro slabozraké a nevidomé a na autobusových zastávkách byl zřízen tzv. kasselský obrubník, který umožňuje bezbariérový vstup do autobusu.

Nově byly podél komunikace pro pěší vytvořeny pruhy s vysázenou zelení, které slouží jako bezpečnostní odstupy od silnice.

Ne všechna opatření přijali řidiči s nadšením, například úpravu křižovatky k ulici Za Nádražím považují někteří za nekomfortní. V zatáčce často vznikaly nebezpečné situace z důvodu rychlosti projíždějících vozidel, nyní zde však musí řidiči zpomalit. „Stavební úpravy, které nakolmily křižovatku, nutí řidiče zpomalit, tím se zklidnil provoz a zvýšila bezpečnost pro pěší," objasňuje starosta.

Celkem rekonstrukce stála deset milionů korun, přičemž dotace z Ministerstva pro místní rozvoj dosáhla necelých osmi milionů korun.

Prodloužení termínu a výměna vodovodních řadů

V souvislosti s navrženými pracemi na komunikacích na třídě Míru a v ulicích Na Svahu a U Berkovky se město rozhodlo provést souběžně nutné práce na výměně vodovodních řadů. Výměna řadů předcházela dokončení povrchů komunikací. Tím došlo k prodloužení termínu o tři měsíce pro celkové dokončení rekonstrukcí chodníků a přechodů, neboť s provedením výměny vodovodů souviselo zajištění mnoha dalších dodávek a prací. Bylo nutné zabezpečit řádné zásobování vodou provizorními vodovody. Výkopovými pracemi byl podstatně zúžen průjezdný profil třídy Míru, který si vynutil dočasné použití semaforu při řízení dopravy. K prodloužení termínu dokončení přispěly i stísněné pracovní podmínky pro realizaci vlastní výměny vodovodů spolu s nutnými technologickými přestávkami (tlakové zkoušky, čekání na výsledky odebraných vzorků pitné vody aj.).

 

Icons from Freepik - www.flaticon.com are licensed by CC 3.0 BY

Město Český Krumlov

Nastavení soukromí:

Soubory cookie používáme ke shromažďování a analýze informací o výkonu a používání webu, zajištění fungování funkcí ze sociálních médií a ke zlepšení a přizpůsobení obsahu. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas, který nám udělíte kliknutím na volbu „Souhlasím se vším“. Své preference můžete snadno upravit kliknutím na volbu „Podrobné nastavení“.

Povolujete: