aktualizováno 19. 8. 2021

Dodržování rychlosti budou nově hlídat radary

Na dvou úsecích v Českém Krumlově budou do konce října naistalována zařízení pro měření rychlosti. Město tím reaguje na dlouhodobé překračování povolené rychlosti na silnicích, umístěním radarů chce zklidnit dopravu.

O pořízení radarů na měření rychlosti na silnicích uvažovalo vedení Českého Krumlova dlouhodobě. „Vycházíme z výsledků sledování rychlosti, kdy na páteřních silnicích ve městě neustále dochází k překračování maximální povolené rychlosti, a také z celkové dopravní koncepce, kdy klademe důraz na zklidnění dopravy a bezpečnost všech účastníků provozu,“ uvádí místostarosta Josef Hermann

Výsledky monitoringu měření rychlosti ve vybraných lokalitách mimo hlavní turistickou sezónu hovoří jasně. V průměru 35 % řidičů překročí nejvyšší dovolenou rychlost 50 km/h (v některých sledovaných úsecích i 40 km/h) a v průměru 7 % řidičů překročí i rychlost 60 km/h, a to i za situace, kdy jsou na překračování rychlosti upozorněni indikativním měřičem se zobrazením aktuální rychlosti měřeného vozidla.

„Pro měření rychlosti metodou úsekového měření jsme proto zvolili dvě kritická místa. Na silnici I/39 v ulici Chvalšinská, přibližně v úseku od parkoviště u Jelení zahrady po čerpací stanici Mol a na silnici II/160 v Objížďkové ulici, přibližně v úseku od křižovatky s ulicí Křížovou po křižovatku s ulicemi Tavírna a Pod Sv. Duchem,“ popisuje místostarosta. Měření bude probíhat v obou směrech jízdy a řidiči na ně budou včas upozorněni dopravním značením.

Měřící zařízení bude mít město v pronájmu. „Tato varianta provozu se u měst obdobné velikosti vyskytuje poměrně často, protože umožňuje pořízení systému jako celku s minimálními vstupními náklady na straně města. Kromě očekávaného pozitivního dopadu do bezpečnosti a plynulosti provozu je cílem, aby v ekonomické rovině mohlo být město při provádění měření a řešení přestupků ekonomicky soběstačné a mohlo tak realizovat měření bez ekonomické ztráty,“ vysvětluje místostarosta.

V současnosti byl prostřednictvím veřejné zakázky vybrán dodavatel celého systému, instalace radarů by měla proběhnout do konce října.

Měření úsekové rychlosti je v ČR velmi rozšířená technologie měření rychlosti stacionárními měřícími zařízeními. Systém se skládá výhradně z kamerového systému a výpočetní části. Tato technologie měření, založená na zachycení vozidla na vjezdu, detekci téhož vozidla na výjezdu a vyhodnocení rychlosti vozidla na základě známé délky měřeného úseku a časů detekce, se nejvíce uplatní v místech, kde je potřeba zajistit dodržování nejvyšší dovolené rychlosti v delším úseku komunikace. 

Icons from Freepik - www.flaticon.com are licensed by CC 3.0 BY

Město Český Krumlov

Nastavení soukromí:

Soubory cookie používáme ke shromažďování a analýze informací o výkonu a používání webu, zajištění fungování funkcí ze sociálních médií a ke zlepšení a přizpůsobení obsahu. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas, který nám udělíte kliknutím na volbu „Souhlasím se vším“. Své preference můžete snadno upravit kliknutím na volbu „Podrobné nastavení“.

Povolujete: