aktualizováno 7. 1. 2009

700 let města Český Krumlov (logo)Vyhlášení projektu „Příběh města Český Krumlov v roce 2099"

5. ledna 2009

Rok 2009 zasvětilo město Český Krumlov oslavě mimořádného výročí 700 let od první zmínky o Českém Krumlově jako o městě. Toto výročí důstojně připomene mnoha aktivitami. Město Český Krumlov a Centrum pro pomoc dětem a mládeži, o.p.s. Český Krumlov vyhlašují pro žáky základních škol, studenty a děti a mládež přehlídkový projekt „Příběh města ČESKÝ KRUMLOV V ROCE 2099" aneb budoucnost města očima dětí... Tímto projektem se město Český Krumlov připojuje k aktivitám Evropského roku kreativity a inovace 2009. Jako motivace a inspirace je připravena pro účastníky přehlídky exkurze do rakouského Lince do Ars Electronica Center - Muzeum budoucnosti.

Zadání

Zpracovat vizi budoucnosti města Český Krumlov v roce 2099 vycházející ze znalosti současného stavu. Kreativita, originální nápad, hra, týmová práce a láska k městu jsou hlavními motivačními prvky.

Možné formy zpracování:

  • výtvarné dílo např. kresba rozvojového projektu budoucí podoby města nebo model města v roce 2099 nebo vytvoření symbolu - loga města budoucnosti

  • literární počin např. napsat povídku, esej

  • hudební či dramatické dílo v podobě hymny - znělky či divadelního kusu

  • interaktivní prezentace města - webová stránka

  • propagační materiál např. mapa a informační leták pro návštěvníky

Cíl a výsledek

Zapojit děti a mládež do programu oslav mimořádného výročí města, hravou a kreativní formou zprostředkovat informace o současném dění a životě, oslovit budoucí generaci Českého Krumlova, generaci, která bude ovlivňovat a vytvářet jeho podobu a určovat život města.

Prezentovat spolužákům, učitelům a široké veřejnosti vzniklá díla a vize formou přehlídky na všech českokrumlovských školách, které se projektu zúčastní.

V týdnu 22. - 26. 6. 2009 každý den od 9.00 - 13.00 hodin bude na zúčastněných školách probíhat přehlídka vzniklých děl pro spolužáky, učitele a kamarády.

Pro rodiče, přátele školy a širokou veřejnost budou „otevřené dveře" vždy v odpoledních hodinách od 14.00 - 17.00 hodin.

Účastníci projektu, věková kategorie

Projekt je veřejný a mohou se přihlásit týmy škol či neformální skupiny dětí a mládeže. Horní věková hranice soutěžících je stanovena na 18 let.

Informační zdroje

Potřebné informace je možno čerpat z literatury, internetu apod., soutěžící se mohou pro pomoc a radu obracet i na následující instituce:

▪ Centrum pro pomoc dětem a mládeži, o.p.s. Český Krumlov, pracoviště ICM Informační centrum pro mládež

Iva Sukdoláková, Mgr. Vlastimil Kopeček, Jana Peňáková

tel.  380 712 427 , e-mail: icm@icmck.cz, Špičák 114, Český Krumlov

▪ Městská knihovna v Českém Krumlově

Oddělení pro dospělé, tel.  380 714 794  (ved. Lenka Reitingerová)
Oddělení pro děti a mládež, tel.  380 716 385  (Helena Jelínková)
Studovna a čítárna, tel.  380 714 144  (PhDr. Hana Dušková)
e-mail: knihovna@knih-ck.cz, Horní 155, Český Krumlov (přístup na internet)

Regionální muzeum v Českém Krumlově

Bc. Miloslava Caisová, tel.  380 711 674 

e-mail: muzeumckrumlov@tiscali.cz, Horní 152, Český Krumlov

▪ město Český Krumlov

Ing. Jitka Zikmundová, místostarostka města, tel.  380 766 120 

e-mail: jitka.zikmundova@mu.ckrumlov.cz, náměstí Svornosti 1, Český Krumlov

▪ Městský úřad Český Krumlov, Kancelář starosty

Mgr. Putschögl Filip, tel.  380 766 314 

e-mail: filip.putschogl@mu.ckrumlov.cz, náměstí Svornosti 1, Český Krumlov

Harmonogram

1/ vyhlášení: 5. 1. 2009

2/ uzávěrka přihlášek týmů: 16. 2. 2009

3/ ukončení tvorby: pátek 29. 5. 2009,

5/ přehlídka: pondělí až pátek 22. - 26. 6. 2009 na jednotlivých školách

6/ výtvarná díla budou vystavena v září 2009 v Městské galerii, Horní ulice, Český Krumlov

Kontaktní osoby

Romana Šolcová, tel.  380 766 414 , e-mail: romana.solcova@mu.ckrumlov.cz

Filip Putschögl, tel.  380 766 314 , mobil:  724 748 405 , e-mail: filip.putschogl@mu.ckrumlov.cz

Motto

ROK 2009 (1309 - 2009) = 700 LET MĚSTA ČESKÝ KRUMLOV

Město Český Krumlov dnes patří mezi významná česká města s bohatým historickým i kulturním vývojem. Velmi záhy po založení hradu, zřejmě někdy ve 13. století, vznikla mezi zákruty řeky Vltavy obchodní osada, kterou listina Jindřicha I. z Rožmberka a jeho syna Petra z roku 1309 poprvé v textu výslovně uvádí jako město. Český Krumlov měl tehdy před sebou 700 let značného kulturního i hospodářského rozkvětu, rozvoje a prosperity pod vládou šlechtických rodů Rožmberků, Eggenberků a Schwarzenberků; to vše bez ničivých a devastujících požárů, vojenských vpádů či frontových bojů mocenských válek a sporů. Dodnes si tedy Český Krumlov dochoval svůj historický ráz a charakter, a tak zaslouženě patří mezi nejzachovalejší památkové celky městské architektury u nás i v Evropě. Od roku 1992 jsou historické centrum města Český Krumlov spolu s areálem Státního hradu a zámku Český Krumlov zapsány na Seznam světového dědictví UNESCO. (Mgr. Martin Jakab)

Odkaz

webová stránka 700 let města Český Krumlov - www.ckrumlov.cz/700

Icons from Freepik - www.flaticon.com are licensed by CC 3.0 BY

Město Český Krumlov

Nastavení soukromí:

Soubory cookie používáme ke shromažďování a analýze informací o výkonu a používání webu, zajištění fungování funkcí ze sociálních médií a ke zlepšení a přizpůsobení obsahu. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas, který nám udělíte kliknutím na volbu „Souhlasím se vším“. Své preference můžete snadno upravit kliknutím na volbu „Podrobné nastavení“.

Povolujete: