aktualizováno 7. 1. 2009

700 let města Český Krumlov (logo)Vyhlášení projektu „Příběh města Český Krumlov v roce 2099"

5. ledna 2009

Rok 2009 zasvětilo město Český Krumlov oslavě mimořádného výročí 700 let od první zmínky o Českém Krumlově jako o městě. Toto výročí důstojně připomene mnoha aktivitami. Město Český Krumlov a Centrum pro pomoc dětem a mládeži, o.p.s. Český Krumlov vyhlašují pro žáky základních škol, studenty a děti a mládež přehlídkový projekt „Příběh města ČESKÝ KRUMLOV V ROCE 2099" aneb budoucnost města očima dětí... Tímto projektem se město Český Krumlov připojuje k aktivitám Evropského roku kreativity a inovace 2009. Jako motivace a inspirace je připravena pro účastníky přehlídky exkurze do rakouského Lince do Ars Electronica Center - Muzeum budoucnosti.

Zadání

Zpracovat vizi budoucnosti města Český Krumlov v roce 2099 vycházející ze znalosti současného stavu. Kreativita, originální nápad, hra, týmová práce a láska k městu jsou hlavními motivačními prvky.

Možné formy zpracování:

  • výtvarné dílo např. kresba rozvojového projektu budoucí podoby města nebo model města v roce 2099 nebo vytvoření symbolu - loga města budoucnosti

  • literární počin např. napsat povídku, esej

  • hudební či dramatické dílo v podobě hymny - znělky či divadelního kusu

  • interaktivní prezentace města - webová stránka

  • propagační materiál např. mapa a informační leták pro návštěvníky

Cíl a výsledek

Zapojit děti a mládež do programu oslav mimořádného výročí města, hravou a kreativní formou zprostředkovat informace o současném dění a životě, oslovit budoucí generaci Českého Krumlova, generaci, která bude ovlivňovat a vytvářet jeho podobu a určovat život města.

Prezentovat spolužákům, učitelům a široké veřejnosti vzniklá díla a vize formou přehlídky na všech českokrumlovských školách, které se projektu zúčastní.

V týdnu 22. - 26. 6. 2009 každý den od 9.00 - 13.00 hodin bude na zúčastněných školách probíhat přehlídka vzniklých děl pro spolužáky, učitele a kamarády.

Pro rodiče, přátele školy a širokou veřejnost budou „otevřené dveře" vždy v odpoledních hodinách od 14.00 - 17.00 hodin.

Účastníci projektu, věková kategorie

Projekt je veřejný a mohou se přihlásit týmy škol či neformální skupiny dětí a mládeže. Horní věková hranice soutěžících je stanovena na 18 let.

Informační zdroje

Potřebné informace je možno čerpat z literatury, internetu apod., soutěžící se mohou pro pomoc a radu obracet i na následující instituce:

▪ Centrum pro pomoc dětem a mládeži, o.p.s. Český Krumlov, pracoviště ICM Informační centrum pro mládež

Iva Sukdoláková, Mgr. Vlastimil Kopeček, Jana Peňáková

tel.  380 712 427 , e-mail: icm@icmck.cz, Špičák 114, Český Krumlov

▪ Městská knihovna v Českém Krumlově

Oddělení pro dospělé, tel.  380 714 794  (ved. Lenka Reitingerová)
Oddělení pro děti a mládež, tel.  380 716 385  (Helena Jelínková)
Studovna a čítárna, tel.  380 714 144  (PhDr. Hana Dušková)
e-mail: knihovna@knih-ck.cz, Horní 155, Český Krumlov (přístup na internet)

Regionální muzeum v Českém Krumlově

Bc. Miloslava Caisová, tel.  380 711 674 

e-mail: muzeumckrumlov@tiscali.cz, Horní 152, Český Krumlov

▪ město Český Krumlov

Ing. Jitka Zikmundová, místostarostka města, tel.  380 766 120 

e-mail: jitka.zikmundova@mu.ckrumlov.cz, náměstí Svornosti 1, Český Krumlov

▪ Městský úřad Český Krumlov, Kancelář starosty

Mgr. Putschögl Filip, tel.  380 766 314 

e-mail: filip.putschogl@mu.ckrumlov.cz, náměstí Svornosti 1, Český Krumlov

Harmonogram

1/ vyhlášení: 5. 1. 2009

2/ uzávěrka přihlášek týmů: 16. 2. 2009

3/ ukončení tvorby: pátek 29. 5. 2009,

5/ přehlídka: pondělí až pátek 22. - 26. 6. 2009 na jednotlivých školách

6/ výtvarná díla budou vystavena v září 2009 v Městské galerii, Horní ulice, Český Krumlov

Kontaktní osoby

Romana Šolcová, tel.  380 766 414 , e-mail: romana.solcova@mu.ckrumlov.cz

Filip Putschögl, tel.  380 766 314 , mobil:  724 748 405 , e-mail: filip.putschogl@mu.ckrumlov.cz

Motto

ROK 2009 (1309 - 2009) = 700 LET MĚSTA ČESKÝ KRUMLOV

Město Český Krumlov dnes patří mezi významná česká města s bohatým historickým i kulturním vývojem. Velmi záhy po založení hradu, zřejmě někdy ve 13. století, vznikla mezi zákruty řeky Vltavy obchodní osada, kterou listina Jindřicha I. z Rožmberka a jeho syna Petra z roku 1309 poprvé v textu výslovně uvádí jako město. Český Krumlov měl tehdy před sebou 700 let značného kulturního i hospodářského rozkvětu, rozvoje a prosperity pod vládou šlechtických rodů Rožmberků, Eggenberků a Schwarzenberků; to vše bez ničivých a devastujících požárů, vojenských vpádů či frontových bojů mocenských válek a sporů. Dodnes si tedy Český Krumlov dochoval svůj historický ráz a charakter, a tak zaslouženě patří mezi nejzachovalejší památkové celky městské architektury u nás i v Evropě. Od roku 1992 jsou historické centrum města Český Krumlov spolu s areálem Státního hradu a zámku Český Krumlov zapsány na Seznam světového dědictví UNESCO. (Mgr. Martin Jakab)

Odkaz

webová stránka 700 let města Český Krumlov - www.ckrumlov.cz/700

Icons from Freepik - www.flaticon.com are licensed by CC 3.0 BY

Město Český Krumlov