aktualizováno 16. 9. 2011

Rok 2011 byl vyhlášen Organizací spojených národů (OSN) MEZINÁRODNÍM ROKEM LESÚ.

aktualizováno 16. 09. 2011

Lesy města Český Krumlov se k této akci připojili již v jarních měsících. Jednak v rámci lesnické pedagogiky, návštěvou Šumavského národního parku s žáky deváté třídy ZŠ TGM a spolupořádáním Dne otevřených dveří v této ZŠ s cílem zvýšení informovanosti laické veřejnosti o lese jako velkém ekosystému, ve kterém je člověk jen malým kamínkem, který však dokáže strhnout velkou lavinu a tento ekosystém narušit a zničit.

Další akcí v tomto duchu budou dvě vycházky pro zájemce z řad občanů Českého Krumlova, které povede odborný lesní hospodář, jenž účastníky seznámí s hospodařením firmy Lesy města Český Krumlov s.r.o. Vycházky jsou plánovány na sobotu 1.října 2011, sraz účastníků je v 9.00 hod u dětského hřiště  „U jezevčíka" na Dubíku a ve středu 28.října ve 14.00 hod na tomtéž místě. Z důvodu zajištění hladké organizace je účast nutno nahlásit na mailové adrese lesymestack@cmail.cz. Další akcí v tomtéž podtextu je připojení se k českému pokusu o rekord v sázení stromků dne 28. října 2011, kdy zájemcům o účast zajistíme sazenice a možnost jejich smysluplného vysázení ve vybrané lokalitě. I na tuto akci je nutno se přihlásit na výše uvedené mailové adrese z důvodu zajištění dostatečného množství sazenic a i lokalit na sázení. Sraz účastníků je plánován na 9.00 ve Vyšném nad lomem. Pokud bude účastníků více, než je toto místo schopno pojmout, včas budeme informovat o další lokalitě.

Icons from Freepik - www.flaticon.com are licensed by CC 3.0 BY

Město Český Krumlov