aktualizováno 8. 2. 2010

Skála Pod Kamenem byla předána sanační společnosti

18. ledna 2010

Skála Pod KamenemŘeditelství silnic a dálnic České republiky (ŘSD), jako investor sanace skalního masivu nad silnicí I/39 v Českém Krumlově, 8. ledna 2010 předalo staveniště Sdružení EDS a SG Český Krumlov. V prvním kvartále roku 2010 by měl začít odborný monitoring, očištění skály a geotechnický průzkum lokality a následně by měl být připraven projekt vlastní sanace. Během 12 měsíců by měla být zabezpečená skála předána městu Český Krumlov. Stavební práce na skále si vyžádají změny v dopravě a dílčí dopravní omezení.

Postup prací

Práce na sanaci skály jsou rozděleny do tří fází. „Nejdříve budou provedeny očistné a analytické práce skály a až následně vyprojektujeme potřebné stavební úpravy. V tuto chvíli nemůžeme přesně říci, jaké práce bude nutné na skále provést," objasnil postup manažer projektového týmu ŘSD Jaroslav Krasl. Během 14 dní dnů bude zahájena diagnostika skály a následně se zahájí I. fáze přípravných prací. Zde by měly být odstraněny křoviny, skála bude základně očištěna, zdokumentována a staticky a stabilně posouzena. Tyto práce umožní detailní prohlídku stěny, určení rizikových partií a způsob jejich efektivního zabezpečení. Ve druhé fázi bude zpracována projektová dokumentace na základě výsledků přípravných prací a ve třetí fázi dojde k vlastní sanaci skály.

Doprava

Řešení dopravy na silnici první třídy spojující Český Krumlov a České Budějovice bude kopírovat práce v lokalitě Pod Kamenem. „Minimálně po celou dobu prací na skále bude na křižovatce u Porákova mostu instalován kruhový objezd ze city bloků, podobně jako je v Litvínovicích u Českých Budějovic, a doprava bude vedena dvěma jízdními pruhy. Předpokládám, že by doprava v centru měla být plynulejší, než při řízení světelnou signalizací," sdělil vedoucí Odboru dopravy a silničního hospodářství Městského úřadu Český Krumlov Miroslav Hála. „V ideálním případě se tedy doprava omezí po celou dobu stavby na dva pruhy, provoz na silnici by mohl být ochráněn například opěrnou zdí nebo sítěmi," doplnil Hála.  Zhotovitel v tuto chvíli nepředpokládá, že by mělo dojít k delší m dopravním omezením nebo uzavírkám.

O dopravních omezeních, uzavírkách a době těchto opatření na krajské silnici I/39 bude rozhodovat Jihočeský kraj. Město Český Krumlov bude o objízdných trasách informovat.

O sanaci skály Pod Kamenem usiluje město Český Krumlov již několik let. „Vedení města Český Krumlov jednalo s Ředitelstvím silnic a dálnic o havarijním stavu skály a nezbytné potřebě její sanace již několik let. Opravdu považuji za nutné předejít tomu, aby se utrhl větší kus skály, který by mohl mít vážnější následky na majetku nebo lidském zdraví. Město Český Krumlov podniklo všechny možné kroky ve své kompetenci. Jsem rád, že jsme s Ředitelstvím silnic a dálnic našli společné řešení," vyjádřil se starosta města Luboš Jedlička.

Ředitelství silnic a dálnic vypsalo výběrové řízení na sanaci skalního masivu v polovině roku 2009. Smlouva se zhotovitelem byla podepsána v prosinci 2009. Ředitelství silnic a dálnic má na sanaci připraveno 152 milionů Kč.

Město Český Krumlov vedlo v uplynulých letech jednání s majiteli pozemků na skále o odkupu částí, které zasahují do sanace. V roce 2009 řešilo také havárii části opěrné stěny na skále přímo u křižovatky u Porákova mostu.

V Českém Krumlově byly v uplynulých letech sanovány skály Sv. Duch, skála v Rybářské ulici a Havraní skála. „Občanům jsme slíbili, že vyřešíme havarijní stav českokrumlovských masivů. Skála Pod Kamenem je posledním skalním úsekem, který čeká na zabezpečení," dodal starosta Jedlička.

 

Icons from Freepik - www.flaticon.com are licensed by CC 3.0 BY

Město Český Krumlov

Nastavení soukromí:

Soubory cookie používáme ke shromažďování a analýze informací o výkonu a používání webu, zajištění fungování funkcí ze sociálních médií a ke zlepšení a přizpůsobení obsahu. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas, který nám udělíte kliknutím na volbu „Souhlasím se vším“. Své preference můžete snadno upravit kliknutím na volbu „Podrobné nastavení“.

Povolujete: