aktualizováno 4. 12. 2014

Simulované zasedání zastupitelstva očima studentky Gymnázia Český Krumlov

Aktualizace 4.12.2014

Ve dnech 26. - 28.11.2014 jsme se my, studenti z III. ročníku a 7.O Gymnázia Český Krumlov zúčastnili simulační hry o komunální politice, aneb „Mladí lidé rozhodují".
Musím říci, že jsem ze začátku vůbec nevěděla, co od této třídenní hry čekat. Před začátkem celé akce jsme dostali programy, instrukce a byli jsme zvědaví, jak vše bude probíhat.

První den jsme strávili v přednáškovém sále u nás na Gymnáziu. Lektoři celé akce se nám představili a vysvětlili, jak vše bude probíhat. Myslím, že všechny z nás potěšilo, že lektoři byli mladí a sympatičtí lidé, kteří nám rozuměli. Jako první jsme se navzájem seznámili, zjistili, co to vlastně simulační hra je, a sami jsme si vytvořili pravidla našeho třídenního setkávání (chodit včas, neskákat si do řeči, jíst..). Poté jsme na mapu Českého Krumlova lepili červené nebo zelené puntíky, podle toho, jaké budovy nebo místa se nám líbí a naopak nelíbí. Zároveň jsme tyto věci psali na papír líbí/nelíbí. Povídali jsme si o tom, co je demokracie a co očekáváme od této hry. Poté jsme se rozdělili do skupin a zjišťovali jsme společně, jak vypadá dělba moci, jaké jsou úkoly obce a především orgány a instituce obce (zastupitelstvo, rada, starosta, obecní úřad). Tyto informace jsme připravovali sami jako studenti a pak jsme si je navzájem prezentovali. Přitom jsme dávali dohromady, jak to máme vlastně s komunální politikou u nás v Českém Krumlově. Důležitým bodem celého dne byla TÉMATA. Diskutovali jsme, co bychom v ČK chtěli změnit a proč. Tahle část mi přišla nejzajímavější, protože jsme i sami zjišťovali, kde vidíme největší problémy. Závěrečnou tečkou byl dotazník, kde jsme zhodnotili práci našich lektorů.

Druhý den jsme celý strávili na Městském úřadě. Na zahřátí jsme hráli hru Riskni to!, která spočívala v tom, jak dobře, za kolik bodů a jak rychle zodpovíme ve čtyřech týmech otázky na témata: demokracie, Česká republika, komunální politika a simulační hra. I když jsme si to všichni nemysleli, na rychlosti opravdu záleželo a vyhrál tým, který se uměl nejrychleji hlásit. V těchto týmech jsme zůstali až do konce celé třídenní hry a tyto týmy se najednou staly fiktivní strany zastupitelstva Český Krumlov. Zvolili jsme si názvy stran (Národní strana české budoucnosti, Nová Éra, Soumrak a Změna možná), jejich předsedy, místopředsedy a zapisovatele. A poté jsme vytvářeli skutečné návrhy a dotazy pro pana starostu. Po chvíli k nám přišli 4 skuteční zastupitelé města Český Krumlov (Dalibor Carda, Ivana Ambrusová, Bohumil Florián a Jiří Olšan), představili se nám a každý se připojil k jedné straně. Objasnili jsme jim naše návrhy a dotazy a společně jsme je formulovali do správného znění, abychom je mohli následující den prezentovat na simulovaném zastupitelstvu. Tato činnost byla velmi zajímavá, protože jsme si všichni vyzkoušeli, jak formulovat naše myšlenky, ale především jsme všichni nahlédli do skutečného politického dění. Čím? Odhadovali jsme skutečné náklady (odkoupení, rekonstrukce,...), odkud a z čeho budeme čerpat finance, jaké místo se na naše projekty hodí a tak dále... Nakonec jsme si přečetli návrhy a dotazy ostatních stran, konzultovali jsme je v našich týmech, formulovali jsme protiargumenty a ještě před rozchodem jsme opět vyplňovali dotazníky pro naše lektory. A jak tedy všechny naše návrhy zněly: Rekonstrukce a případné rozšíření plaveckého bazénu (Změna možná), Oprava tří chodníků a jejich okolí (Nová Éra), Výstavba nového multifunkčního sportovního areálu (Soumrak) a Výstavba volnočasového centra v prostoru bývalých jatek (Národní strana české budoucnosti). Tímto ale celý den nekončil. Sešli jsme se znovu v 16:00, abychom se podívali na skutečné jednání zastupitelstva. Dostali jsme program jednání a byli jsme zvědaví, jak jednání bude probíhat. Dostavilo se poměrně dost lidí, takže jsme těžko hledali místa k sezení. Nejvíce jsme se těšili na druhý bod programu: Volba starosty, místostarosty, členů rady města a zřízení kontrolního a finančního výboru, protože naše město stále nemá nic z toho zvolené. Bohužel se bod odhlasoval tak, že se opět odloží. Byli jsme zklamaní, ale i tak to byla, podle mého názoru, pěkná podívaná. Zastupitelé si vyměňovali své názory, dohadovali se, proč ten a ten není takový a makový. Působilo to opravdu zvláštním dojmem a my jsme si odnášeli spoustu zajímavých postřehů na hlavní poslední den celé hry.

Třetí den byl vyvrcholením celé simulační hry. Na začátku jsme zhodnotili skutečné jednání zastupitelstva a společně jsme si povídali, co se nám líbilo a nelíbilo. Už jsme ale byli nedočkaví na to, co se bude dít potom. Oblékli jsme se slavnostně. Zanedlouho k nám přišel pan starosta a my usedli k zastupitelským stolům podle našich fiktivních stran. Pan starosta nás přivítal a jednání začalo. Nejprve předsedové představili jednotlivé strany. Nervozita z nás opadla a na programu byly dotazy. Každá strana přednesla na pana starostu dotaz (ohledně Hotelu Vyšehrad, autobusového a vlakového nádraží či plaveckého bazénu). Na tyto dotazy nám pan starosta srozumitelně a obsáhle odpovídal a dozvěděli jsme se spoustu nových a podstatných informací. Po pauze jsme panu starostovi přednášeli své návrhy. Ty jsme přečetli se všemi souvislostmi a začala diskuze mezi námi. Ostatní strany se dotazovali na to, co je na tomto projektu zajímalo. Například jestli to není moc drahé, co myslíte tímto a tak dále... Po docela dlouhých diskuzích jsme se vždy dobrali k nějakému závěru a hlasovali jsme. Pan starosta měl na každý návrh také své připomínky, které byly velmi důležité. A jak se naše návrhy odhlasovaly? Opravy chodníků byly schválené až na jeden z nich. Oprava a rozšíření plaveckého bazénu byly schváleny. Výstavba volnočasového centra byla odložena, aby bylo možné zjistit informace o tom, jestli majitelka již s prostorem neplánuje nic jiného. Výstavba sportovního centra byla také odložena. Po skončení jednání jsme měli slavnostní zakončení simulační hry, při kterém jsme obdrželi od pana starosty certifikáty o absolvování této hry a poté jsme s našimi lektory zhodnotili naše jednání a následně celou hru. Říkali jsme, co se nám na všech třech dnech líbilo, co nelíbilo a různé další připomínky.

Musím říci, že jsem byla hodně nadšená z celé této hry. Moc se mi líbila práce lektorů. Měli to pro nás krásně připravené. Získali jsme spoustu nových zkušeností a jsem ráda, a myslím, že mluvím za všechny zúčastněné, že jsme tuto simulační hru absolvovali.

Radka Kmochová, III. ročník

 

Icons from Freepik - www.flaticon.com are licensed by CC 3.0 BY

Město Český Krumlov

Nastavení soukromí:

Soubory cookie používáme ke shromažďování a analýze informací o výkonu a používání webu, zajištění fungování funkcí ze sociálních médií a ke zlepšení a přizpůsobení obsahu. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas, který nám udělíte kliknutím na volbu „Souhlasím se vším“. Své preference můžete snadno upravit kliknutím na volbu „Podrobné nastavení“.

Povolujete: