aktualizováno 23. 10. 2020

Město se stalo vlastníkem čistírny odpadních vod

aktualizováno 23. 10. 2020

Město Český Krumlov se v úterý 20. října 2020 stalo vlastníkem čistírny odpadních vod. Kupní cena ve výši 160 milionů korun byla připsána na účet majetkové podstaty insolvenčního správce ČOV Český Krumlov s.r.o., což byla poslední podmínka převodu závodu na město. Zbývajících 50 milionů korun do souhrnné výše kupní ceny 210 milionů korun bude připsáno na účet insolvenčního správce JIP - Papírny Větřní, a.s., po vkladu nemovitého majetku souvisejícího s obchvatným kanálem do katastru nemovitostí.

Začátkem října podepsal starosta Českého Krumlova Dalibor Carda a insolvenční správce ČOV Český Krumlov s.r.o. Lukáš Vlašaný smlouvu o koupi čistírny odpadních vod. Po splnění všech podmínek a lhůt město nabylo čistírnu do vlastního majetku 20. října 2020, předávací protokol podepsal starosta 21. října 2020.

„Souběžně notář podal návrh na vklad vlastnického práva k obchvatnému kanálu z Větřní. Tím se po vkladu do katastru nemovitostí stane město vlastníkem i obchvatného kanálu," uvádí starosta Dalibor Carda.

Současně s nabytím vlastnictví čistírny a kanálu vydal Městský úřad Český Krumlov rozhodnutí o uložení veřejné služby podle zákona o vodovodech a kanalizacích, jímž akciové společnosti ČEVAK nařídil na dobu maximálně jednoho roku provozovat ČOV a obchvatný kanál. Veřejná služba je zajišťování provozu vodohospodářského majetku v situaci, kdy neexistuje jiný provozovatel, který by tuto činnost dokázal zajistit.

Veřejná služba bude zrušena v okamžiku, kdy město Český Krumlov vybere na základě koncesního řízení nového provozovatele. Původní záměr města pronajmout nově nabytou čistírnu s kanálem stávajícímu provozovateli a nájemci městské sítě vodovodů a kanalizací, tj. společnosti ČEVAK, a následně od 1. ledna 2021 s ním prodloužit stávající nájemní smlouvu, nebylo vhodné uskutečnit na základě zjištění z analýzy, kterou si město nechalo zpracovat od společnosti Deloitte Legal s.r.o.

„Z analýzy vyplývá, jak má město naložit s vodohospodářským majetkem včetně čistírny a obchvatného kanálu v souladu s platnou legislativou, tj. zřídit veřejnou službu do doby výběru jejího finálního provozovatele vzešlého z koncesního řízení, které se aktuálně připravuje. Pokud vše půjde bez komplikací, mohl by být jeho vítěz znám v polovině příštího roku," dodává starosta.

Icons from Freepik - www.flaticon.com are licensed by CC 3.0 BY

Město Český Krumlov

Nastavení soukromí:

Soubory cookie používáme ke shromažďování a analýze informací o výkonu a používání webu, zajištění fungování funkcí ze sociálních médií a ke zlepšení a přizpůsobení obsahu. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas, který nám udělíte kliknutím na volbu „Souhlasím se vším“. Své preference můžete snadno upravit kliknutím na volbu „Podrobné nastavení“.

Povolujete: