aktualizováno 20. 7. 2018

Český Krumlov řeší, co s dosluhujícím plaveckým bazénem

aktualizováno 20. 7. 2018

Dlouhodobým tématem, jež hýbe Českým Krumlovem, je absence venkovního bazénu, po kterém touží mnoho místních obyvatel. Venkovní koupaliště však nelze vybudovat za situace, kdy je třeba řešit krytý bazén, který se blíží konci své životnosti. Varianty, jak s rekonstrukcí bazénu naložit, předkládá nová studie proveditelnosti, kterou město nechalo zpracovat.

Stejně jako autobusové nádraží, tak i aquapark a venkovní bazén jsou v Českém Krumlově předmětem dlouholetých diskuzí. Od roku 2002 bylo zpracováno několik návrhů na realizaci samotného letního koupaliště, ale i velkého moderního komplexu s krytým a venkovním koupáním. Přestože probíhala řada jednání, pro projekt se nepodařilo najít investora.

Plavecký bazén, který byl zprovozněn v roce 1992, tak nadále stárne. Více než pětadvacet let provozu se na něm projevuje nejen technicky, ale i ekonomicky. „Budova má i přes řadu realizovaných opatření velkou spotřebu tepla, únik energií, a město jej každý rok dotuje částkou šesti milionů korun, což není málo. Další věcí jsou omezené služby, lidé si pochopitelně přejí podstatně víc, než bazén v současné době nabízí," uvádí místostarosta Josef Hermann.

Město tyto potřeby obyvatel vnímá, ale s péčí řádného hospodáře se musí dívat nejdříve na plavecký bazén, a teprve pak k tomu řešit venkovní koupání. Proto se obrátilo na odborníka Radka Steinhaizla, který připravoval rekonstrukci bazénu v Prachaticích, jenž je totožný jako v Krumlově. „Radek Steinhaizl je ve svém oboru známým profesionálem, provozoval několik let Aquapalace Praha, dobře zná poptávku a trendy. Zadali jsme mu zpracování analýzy a vznikl materiál, ve kterém zmapoval průzkum trhu, spádovou oblast, shromáždil základní informace o ekonomice, nabídce a připravovaných rekonstrukcích bazénů v Písku, Táboře, v Prachaticích atp.," vysvětluje místostarosta.

Čtyři varianty řešení

Po sběru informací navrhl zpracovatel čtyři možné varianty, jak s plaveckým bazénem dál pracovat. První variantou je prostá rekonstrukce a modernizace stávajícího bazénu, který je na hraně životnosti. Tato možnost nenabízí pro návštěvníky nic nového a předpokládaná částka vychází na 111 milionů korun bez DPH.

Druhá možnost počítá s přístavbou vodního relaxačního a dětského světa s atrakcemi a vybudováním saun, které by mohly mít i venkovní část. Investičně by tato varianta byla cca 216 milionů korun bez DPH.

Třetí varianta nabízí novou velkou přístavbu s relaxačním světem, atrakcemi a tobogány, které jsou ve světě velmi poptávané. Tato investičně již náročnější varianta má náklady cca 295 milionů korun bez DPH.

Poslední variantou je demolice stávajícího plaveckého bazénu a vybudování nového komplexu za cca 370 milionů korun bez DPH.

Projekt sportovně relaxačního zařízení má především za účel zajistit vodní sportovní a rekreační vyžití obyvatel i návštěvníků města, ale také zajistit místo pro výuku plavání škol nejen z Českého Krumlova, ale i ze spádové oblasti, a také pro sportovní oddíly.

Rozhodnou příští zastupitelé

V příštím volebním období by měli jednu z variant s ohledem na ostatní potřeby města vybrat nově zvolení zastupitelé. Vydat 100 až 400 milionů korun nebude jednoduché a přidat k tomu venkovní koupání znamená další desítky milionů navíc. „Zastupitelé budou stát před rozhodnutím, jakou prioritu ve výdajových stránkách rozpočtu zvolit, jestli rekonstruovat za 111 milionů, nebo se pustit do velkého projektu, který spatří světlo světa za čtyři, pět let, a tím pádem omezí ostatní investice do infrastruktury, do sídlišť atd.," dodává místostarosta.

Město nemůže spoléhat na to, že záměr pro vybudování aquaparku přiláká investory. Do budoucna je sice stále bude hledat, ale odborníci jsou spíš skeptičtí, neboť investoři se zajímají o obrovské areály, které mají velkou spádovou oblast.

Studie

Studie proveditelnosti - bazén (rekonstrukce či výstavba nového sportovně relaxačního zařízení)

Icons from Freepik - www.flaticon.com are licensed by CC 3.0 BY

Město Český Krumlov

Nastavení soukromí:

Soubory cookie používáme ke shromažďování a analýze informací o výkonu a používání webu, zajištění fungování funkcí ze sociálních médií a ke zlepšení a přizpůsobení obsahu. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas, který nám udělíte kliknutím na volbu „Souhlasím se vším“. Své preference můžete snadno upravit kliknutím na volbu „Podrobné nastavení“.

Povolujete: