aktualizováno 19. 8. 2009

Srpnové zastupitelstvo města Český Krumlov

19. srpna 2009

TERMÍN: 27. srpna 2009

HODINA: 16:00

MÍSTO : zasedací místnost  MěÚ Kaplická ul. 439, III. patro, Český Krumlov

Program

  1. Zahájení - úvodní volby, program

 2. Odstoupení z funkce člena RM

 3. Volba člena rady města

 4. Zpráva o hospodaření města k 31.7.2009

 5. Rozpočtová opatření č. 99 - 101

 6. Projekt Revitalizace areálu klášterů Český Krumlov - IOP

 7. Hospodaření dobrovolného svazku obcí České dědictví UNESCO za rok 2008

 8. Přidělení finančních prostředků z rozpočtu města Český Krumlov - Program podpory kultury pro rok 2009, 2. kolo

 9. Návrh na změnu ÚPO města Český Krumlov, podaný vlastníkem pozemku Mgr. Františkem Jílkem

10. Návrh na změnu ÚPO města Český Krumlov, podaný vlastníkem pozemků RNDr. Janem Flašarem

11. Návrh na změnu ÚPO města Český Krumlov, podaný jedním z vlastníků pozemku Janem Baťkou

12. Změna katastrálního území města v souvislosti se zahájením skládkování na rozšířené městské skládce

13. Směna pozemků se společností ZANYS a.s.

14. Prominutí  poplatku z prodlení - Mašková

15. Prodej pozemku díl "a" p.p.č. 1294/9 v k. ú. Český Krumlov

16. Prodej st. p. č. 4036 v k. ú. Č.Krumlov - pozemek pod garáží  v lokalitě parkoviště u městského parku

17. Prodej p. p. č. 411/1 v k. ú. Č. Krumlov

18. Prodej p. p. č. 783/33 v k. ú. Č. Krumlov - zázemí k BD

19. Prodej části poz. parc. č. 484/71 v  k. ú. Český Krumlov

20. Prodej  parcel pro výstavbu řadových patrových garáží Plešivec -  vyhodnocení VŘ

21. Prodej  parcely pro dostavbu garáže do proluky mezi stávajícími  řadovými garážemi v Rožmberské ulici - vyhodnocení VŘ

22. Dotazy dle § 10 Jednacího řádu ZM

23. Různé

Icons from Freepik - www.flaticon.com are licensed by CC 3.0 BY

Město Český Krumlov

Nastavení soukromí:

Soubory cookie používáme ke shromažďování a analýze informací o výkonu a používání webu, zajištění fungování funkcí ze sociálních médií a ke zlepšení a přizpůsobení obsahu. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas, který nám udělíte kliknutím na volbu „Souhlasím se vším“. Své preference můžete snadno upravit kliknutím na volbu „Podrobné nastavení“.

Povolujete: