Slovenj Gradec

aktualizováno 20.11. 2017

Slovenj Gradec - titulníSlovenj Gradec je důležitým administrativním, ekonomickým a kulturním centrem, které se nachází v Mislinjském údolí v nadmořské výšce 410 m n. m. a žije v něm zhruba 8 000 obyvatel. Leží 45 km západně od Mariboru a 65 km severovýchodně od Ljubljany. Město má velice výhodnou polohu. Z jedné strany je chráněno horou Uršlja, z druhé strany tvoří přirozenou překážku tzv. Pohorje. Kromě toho leží na soutoku dvou řek Mislinja a Suchodolnica. Celé území je potom součástí hornatého regionu Koroška - východního cípu Alp. Kopce jsou pokryty jedlovým porostem. Uprostřed Korošky se nachází jediná slovinská sopka Smrekovec, která již patří mezi vyhaslé. Další zajímavostí regionu se stala 900 let stará lípa, která roste na Ludranském vrchu, a pod kterou se každoročně scházejí významní slovinští politikové. Lípa je s obvodem kmenu 10,8 metru nejmohutnějším stromem ve Slovinsku. V roce 1919 byl region Koroška okupován nově vzniklým "Královstvím Srbů, Chorvatů a Slovinců" - Jugoslávií. Roku 1920 proběhlo referendum, ve kterém občané vyjádřili vůli stát se součástí Rakouska. Po rozpadu Jugoslávie v roce 1991 se stal region součástí nezávislého Slovinska.

Už v římských dobách vznikla pod horou Uršlja římská osada Colatio. První zmínka o městě však pochází z roku 1091 po Kristu. Slovenj Gradec byl založen hrabaty z Anches. Ti nezůstali u moci dlouho a město přecházelo z jednoho rodu na druhý. Řemeslu a obchodu to však neuškodilo a nadějně se rozvíjely. V době, kdy se začalo mluvit o Slovenj Gradci jako o městě, navíc získalo mnoho privilegií. Slovenj Gradci bylo uděleno právo mít hradby, právo trhů, razit mince a samostatně soudit. Území Slovenj Gradec bylo do roku 1918 součástí Štýrského vévodství, které spadalo pod rakouské císařství. Poté bylo připojeno pod nově vznikající "Království Srbů, Chorvatů a Slovinců", tedy budoucí Jugoslávii. Od poloviny 19. století do roku 1945 byl Slovenj Gradec ostrůvkem, kde se mluvilo německy. Při cenzu v roce 1880 mělo město dokonce 75% německy mluvících obyvatel a pouhých 25% obyvatel mluvilo slovinsky. Po 1. sv. v. mnoho německy mluvících obyvatel odešlo do Rakouska. Po 2. sv. v. byla zbylá německá populace vyhnána z Jugoslávie. Slovenj Gradec tak po mnoha letech definitivně ztratil tradici německy mluvících obyvatel ve svých řadách.  Název města Slovenj Gradec v němčině zní Windischgraz. Podle města se jmenuje i známá německo-rakouská šlechtická rodina Windisch-Graetz, jejímž původním domovem byl zámek nedaleko od Slovenj Gradce. V překladu toto německé označení znamená "malý slovinský zámek". V roce 1860 se ve městě narodil skladatel Hugo Wolf. V jeho rodném domě se nyní nachází hudební škola.

Krásná příroda lokality Koroška láká mnoho turistů i lyžařů a Slovenj Gradec se tak stal důležitým turistickým centrem. Město si navíc uchovalo svůj původní historický ráz. Na několika místech je možné spatřit pozůstatky původních středověkých hradeb. V centru města se nachází kostel Sv. Elizabeth z roku 1251. Kromě toho je možné navštívit Galerii umění Koroška, Regionální muzeum Koroška, rodný dům Hugo Wolfa, Rotenturm Manor, Soklič muzeum a Kostel Sv. Duha. 

 

Slovenj Gradec - mapa                        Slovenj Gradec - znak      

 

Oficiální internetové stránky města: www.slovenjgradec.si 

Partnerské vztahy 

Listina partnerství - Slovenj GradecRok 1997 - Slovenj Gradec se stává partnerským městem Českého Krumlova.

 

Setkání partnerských měst

Města Český Krumlov, Hauzenberg, Slovenj Gradec a Vöcklabruck každoročně završují svou celoroční spolupráci formou podzimního setkání na půdě jednoho z nich. Kromě starostů měst se setkávají i zástupci široké veřejnosti, aby se při kulturních či sportovních akcích podělili o své zkušenosti a prohloubili vzájemné vztahy. Od roku 2001 jsou na setkání zváni i zástupci partnerského města Miami Beach.

Poslední setkání partnerských měst proběhlo ve Slovenj Gradeci v termínu od 15. - 17. září 2017. 

Město Český Krumlov hostilo partnerské delegace v letech:

rok 1998

rok 2002 (27. − 29. září)

Delegace byly přivítány starostou města na náměstí Svornosti v odpoledních hodinách. Poté se zúčastnili slavnostní vernisáže výstavy dětských prací "Moje město... co bych Ti chtěl ukázat", která proběhla na nádvoři Prelatury. Další den se naši hosté zúčastnili průvodu Českokrumlovské baráčnické obce a partnerských měst, který prošel od pivovaru Eggenbrg na náměstí Svornosti. Poté následoval doprovodný program. Na náměstí byl zahájen Svatováclavský trh a poté jím zazněly vystoupení hudebních souborů z partnerských měst. Hosté si dále mohli zasoutěžit v pojídání švestkových kendlíků a pobavit se na večerní slavnosti s překvapením. Závěrečný den byl tradičně věnován pracovní snídani starostů a zástupců partnerských měst, která zakončila další rok spolupráce.

rok 2006 (8. - 10. září)

Setkání partnerských měst v roce 2006 připadlo na víkend, kdy se v Českém Krumlově konal již třetí ročník akce "Den s handicapem - Den bez bariér". Díky tomu přijeli do našeho města kromě zástupců radnic, hudebníků a sportovců i postižení občané partnerských měst, ktěří využili bohatého programu. Okolo šesté hodiny večerní přivítal delegace na náměstí Svornosti starosta města Český Krumlov JUDr. František Mikeš. Večerní program zpestřila svým vystoupením dětská hudební skupina CK Band. Druhý den změřili své síly sportovci. Volejbalový turnaj zástupců měst, který proběhl na ZŠ Za Nádražím, vyhrál Slovenj Gradec. Krumlovští zazářili v závodech na raftech. V náročných disciplínách (travers přes řeku, střelba ze vzduchovky, zdolávání Benešova mostu po provazovém žebříku, čepování piva apod.) nakonec zvítězili. Kdo nesportoval, mohl se zúčastnit "Inspirativní kresby a malby na velkou plochu", která probíhala na náplavce u Benešova mostu.

Pokračoval i "Den bez bariér". Na náměstí Svornosti pozdravili starostové partnerských měst všechny účastníky a dobrovolníky a sami se zapojili do programu "Zkuste si to na chvíli". Jednalo se program pro návštevníky bez zdravotního postižení, zaměřený na přiblížení problému, který přináší handicapovaným běžný život (např. pohyb po českokrumlovské dlažbě). Hudebníci z partnerských měst se potom zapojili do kulturního programu, který probíhal na náměstí Svornosti v odpoledních hodinách. Zástupci partnerských měst se rozhodli podpořit dalčí ročník "Dne bez bariér" a večer se zúčastnili benefičního koncertu The Wall 2006, jehož výtěžek byl věnován na podporu tohoto projektu. Závěrečný den již tradičně zakončila pracovní snídaně starostů a zástupců partnerských měst. Další rok spolupráce byl zakončen.

rok 2010 (24. - 26. září)

Setkání partnerských měst 2010 - odkaz

rok 2014 (12.- 14. září)

Setkání partnerských měst 2014 - odkaz

Spolupráce hudebních škol

Již od roku 1995 trvá spolupráce Základní umělecké školy Český Krumlov s hudební školou ve Slovenj Gradci. Do spolupráce se zapojily především orchestry obou škol. Smyčcové orchestry spolupracují od roku 1999. Členové orchestrů se po několik let pravidelně setkávali ve slovinské Fiese, kde v průběhu týdenního pracovního soustředění nacvičili repertoár pro společný závěrečný koncert. Na soustředění vždy navazovala série koncertů, kdy si nacvičené skladby poslechli českokrumlovští i slovinskogradští. V posledních letech se výměnných pobytů zúčastňuje i dechový orchestr základní umělecké školy. Kromě toho ředitelé hudebních škol organizují výměnné koncerty, při kterých si mladí hudebníci ukazují své dovednosti a vyměňují zkušenosti.

Spolupráce gymnázií

V roce 2007 začalo spolupracovat Gymnázium Slovenj Gradec s gymnáziem v Českém Krumlově. Každoročně probíhají výměnné pobyty českých a slovinských studentů. Slovinci přijíždějí do Českého Krumlova v dubnovém termínu, Krumlováci vyrážejí do Slovinska v září. Hlavním cílem spolupráce je poznávání života v zemích Evropské unie a jazykový přínos, jelikož komunikace probíhá v anglickém jazyce.

Vystoupení slovinského pěveckého ženského sboru 

Dne 26. září 2015 vystoupil v rámci Svatováclavských slavností Ženský pěvecký sbor Splošne Bolnišnice ze Slovenj Gradce. Slovinky si zazspívaly pod vedením sbormistryně Kazimiry Luznik v nově zrekonstrovaném kostele Božího těla společně s městským sborem Perchta a za doprovodu Krumlovského komorního orechstru.

Fotogalerie

Město Slovenj Gradec

Setkání partnerských měst v roce 2006

Setkání partnerských měst v roce 2009

Setkání partnerských měst v roce 2010 

Setkání partnerských měst v roce 2012

Setkání partnerských měst v roce 2013

Setkání partnerských měst v roce 2014

Icons from Freepik - www.flaticon.com are licensed by CC 3.0 BY

Město Český Krumlov

Nastavení soukromí:

Soubory cookie používáme ke shromažďování a analýze informací o výkonu a používání webu, zajištění fungování funkcí ze sociálních médií a ke zlepšení a přizpůsobení obsahu. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas, který nám udělíte kliknutím na volbu „Souhlasím se vším“. Své preference můžete snadno upravit kliknutím na volbu „Podrobné nastavení“.

Povolujete: