aktualizováno 10. 5. 2010

Prodej bytů 

aktualizováno 07.05.2010

Zastupitelstvo města na svém dubnovém jednání schválilo záměr prodeje třech městských bytů na sídlišti Mír v Lipové nebo Urbinské ulici. Každá z bytových jednotech může být prodána nejvyšší nabídce. Minimální prodejní částka činí 900 tisíc Kč. Nabídku s kupní cenou je možné městskému úřadu předložit do 15. června 2010.

Přehled prodávaných bytů

  • bytová jednotka č. 151/20 o velikosti 75,36 m2, 3+1 s příslušenstvím v pátém poschodí domu č.p. 151, ulice Urbinská, v obci Český Krumlov, část obce Domoradice spolu se spoluvlastnickým podílem 715/31702 na společných částech budovy a podílem 715/31702 na st. p. č. 368 (zast. plocha, nádvoří) v k. ú. Přísečná - Domoradice, obci Český Krumlov, část obce Domoradice
  • bytová jednotku č. 159/22 o velikosti 52,92 m2, 3+1 s příslušenstvím v šestém poschodí domu č.p. 159, ulice Lipová, v obci Český Krumlov, část obce Domoradice spolu se spoluvlastnickým podílem 670/15510 na společných částech budovy a podílem 670/15510 na st. p. č. 377/1 (zast. plocha, nádvoří) v k. ú. Přísečná - Domoradice, obci Český Krumlov, část obce Domoradice
  • bytová jednotka č. 160/2 o velikosti 69,35 m2 3+1 s příslušenstvím v prvním poschodí domu č.p. 160, ulice Lipová, v obci Český Krumlov, část obce Domoradice spolu se spoluvlastnickým podílem 670/15772 na společných částech budovy a podílem 670/15772 na st. p. č. 378/1 (zast. plocha, nádvoří) v k. ú. Přísečná - Domoradice, obci Český Krumlov, část obce Domoradice

Podmínky 

1) Záměr obce prodat shora specifikované bytové jednotky obec zveřejní po dobu nejméně jednoho měsíce před rozhodnutím zastupitelstva města Český Krumlov o schválení jejich prodeje vyvěšením na úřední desce.

2) Zájemce o koupi shora specifikovaných bytových jednotek doručí městu Český Krumlov na doručovací adresu Městský úřad Český Krumlov, Odbor majetku a investic, Kaplická 439, 381 01  Český Krumlov ve lhůtě čtyřiceti dnů od zveřejnění záměru prodeje shora uvedených bytových jednotek na úřední desce nabídku, která bude obsahovat: jméno, adresu a datum narození zájemce, v případě právnické osoby platný výpis z obchodního rejstříku, označení bytové jednotky číslem a návrh kupní ceny, která nebude nižší než 900.000,-- Kč. Nabídka bude v zalepené obálce viditelně označené "prodej bytu č....", s označením čísla bytu, přičemž v každé obálce bude nabídka pouze na jeden byt.

3) Kupní cena bude uhrazena do šedesáti dnů ode dne, kdy bude prodej schválen Zastupitelstvem města Český Krumlov.

4) Podání nabídky nezakládá právo na rozhodnutí zastupitelstva o prodeji ani na uzavření kupní smlouvy dle podané nabídky.

Na koho se obrátit?

Jméno
Odbor / odd.
Funkce
E-mail
Telefon
Ing. Miroslav Valach
Odbor / oddělení: OSMI
Funkce: referent správy majetku
E-mail: miroslav.valach@ckrumlov.cz
Telefon: 380 766 605

Po kliknutí na vybrané jméno se zobrazí kompletní informace o kontaktu.

Úřední deska

 

Icons from Freepik - www.flaticon.com are licensed by CC 3.0 BY

Město Český Krumlov

Nastavení soukromí:

Soubory cookie používáme ke shromažďování a analýze informací o výkonu a používání webu, zajištění fungování funkcí ze sociálních médií a ke zlepšení a přizpůsobení obsahu. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas, který nám udělíte kliknutím na volbu „Souhlasím se vším“. Své preference můžete snadno upravit kliknutím na volbu „Podrobné nastavení“.

Povolujete: