aktualizováno 20. 6. 2014

Cena města za rok 2013 byla udělena sportovcům

Aktualizace 20.6.2014

V duchu fair play byla letos udělena Cena města Český Krumlov za rok 2013. Oceněnými jsou pan Jiří Frendl a pan Josef Lovčík. Oba pro svůj významný přínos k rozvoji sportu v Českém Krumlově. Zastupitelstvo města Český Krumlov rozhodlo o udělení cen na svém květnovém jednání. Slavnostní předání Cen města se uskutečnilo ve čtvrtek 19. června od 18 hodin v prostorách českokrumlovské synagogy. Podvečerem provázel Petr Kronika spolu s hudebním doprovodem tria Karageorgijev.

Informace o nominovaných:
Jiří Frendl stál již před 40 lety u zrodu badmintonového klubu v Českém Krumlově. Málokdo se zasloužil o propagaci a rozvoj badmintonu v rámci regionu i celé republiky tak jako právě on. Jako neúnavný organizátor dokázal v Českém Krumlově každoročně uspořádat celou řadu špičkových turnajů s celostátní i mezinárodní účastí. Příkladem může být tradiční Mezinárodní turnaj družstev mládeže, kterého se účastní nejen družstva z celé Evropy, ale také z Indie. Za jeho dlouholetého působení dosáhl klub SK badminton Český Krumlov vynikajících krajských, celostátních a dokonce i mezinárodních výsledků. Klub vedl bezmála 30 let. Jeho usilovná práce a vynikající výsledky jeho svěřenců pomáhaly šířit dobré jméno našeho města.

Josef Lovčík byl vynikajícím sportovcem a svůj talent věnoval krumlovskému fotbalovému klubu. Prošel všemi kategoriemi tehdejšího Slavoje. Po skončení hráčské aktivní činnosti začal pracovat jako funkcionář ve výboru a v roce 1974 byl zvolen do čela tehdejšího fotbalového oddílu Slavoje Český Krumlov. Pod jeho vedením postupovali fotbalisté FK Slavoje mezi roky 1974 - 1985 z I. A třídy až do republikové soutěže II. národní ligy, tehdejší třetí nejvyšší soutěže České republiky. V roce 1982 mimo jiné prosadil vznik sportovních tříd se zaměřením na fotbal při ZŠ T. G. Masaryka. Svým nezaměnitelným úsilím a pracovitostí prosadil výstavbu nových šaten pro kompletní zázemí celého klubu v areálu Chvalšinská. Organizační schopnost a vlastní nasazení při této výstavbě byla velkým příkladem pro všechny členy tehdejšího fotbalového klubu. Svou činnost předal v roce 1990 do rukou mladších kolegů, přesto je ale do dnes stálým členem a partnerem FK Slavoj Český Krumlov.


Sportovní základnu máme v našem městě výbornou a svědčí o tom i letošní udílení Cen města. Oba pánové se zasloužili o rozvoj sportu v Českém Krumlově, zejména také při práci s mládeží, a to nemohlo být opomenuto.," sdělil starosta města Dalibor Carda.

 

 

Icons from Freepik - www.flaticon.com are licensed by CC 3.0 BY

Město Český Krumlov