aktualizováno 20. 12. 2013

PF 2014 - Přání starosty města Český Krumlov

Aktualizace 20.12.2013

Vážení spoluobčané,

konec roku je vždy časem bilancování, hodnocení a předsevzetí do roku nového. Proto mi dovolte, abych krátce shrnul, jaký byl rok 2013 pro Český Krumlov. Osobně bych ho nazval rokem bouřlivě veselým.

V lednu jsme vášnivě debatovali nad protipovodňovými opatřeními, abychom pak při červnové povodni ověřili, jak se ta doposud provedená osvědčila. V květnu jsme pak slavnostně otevřeli nově zrekonstruovanou synagogu a spolu s ní zahájili Zemskou výstavu. Přeshraniční projekt, který svým rozsahem a celkovou návštěvností předčil očekávání nejen nás organizátorů, ale i samotných návštěvníků. V červenci jsme pak obdrželi zprávu ze zasedání světového dědictví UNESCO, která potvrdila, že zápis na tzv. danger list nám nehrozí a že se cituji „doporučuje pokračovat v provádění všech příslušných opatření, aby se zabránilo ohrožení mimořádné hodnoty majetku." Téma otáčivého hlediště a jeho další existence tedy opět rozbouřilo vody nejen politické a práce na zachování „otáčka" v Českém Krumlově se opět rozjely. Srpen byl měsícem komunikace. Zprovoznili jsme novou webovou aplikaci pro hlášení závad a nedostatků a zavedli SMS Infokanál, nový komunikační prostředek s vámi občany. Podzim byl pak ve znamení slavnostních událostí. Zakončili jsme úspěšnou zemskou výstavu, přivítali prezidenty České a Rakouské republiky a setkali se také s našimi partnerskými městy v Rakouském Vöcklabrucku.

Za událostmi roku 2013 se společně ohlédneme ve čtvrtek 23. ledna 2014 při tradičním setkání vedení města s občany, na které vás tímto srdečně zvu. Rád zde vyslechnu vaše názory nejen k tomu, co bylo, ale především také k tomu co bude.

Rok 2013 byl pro naše město rokem nabitým rozličnými událostmi. Za každou z nich se skrývají hodiny, dny, týdny i měsíce práce, a za kterou bych chtěl touto cestou poděkovat nejen zaměstnancům a funkcionářům města, ale také všem dalším spolupracovníkům, neméně pak celému krizovému štábu a dobrovolníkům, kteří v plném nasazení pracovali během červnových povodní.

V současném adventním čase vám, milí spoluobčané, přeji klidné prožití svátečního období a do nového roku převážně zdraví, spokojenost a mnoho osobních i pracovních úspěchů.

Dalibor Carda, starosta města

 

Icons from Freepik - www.flaticon.com are licensed by CC 3.0 BY

Město Český Krumlov