aktualizováno 7. 2. 2019

Kronika města Český Krumlov 2016

Použité informační zdroje 

Zápisy do kroniky za rok 2016 byly zpracovány především na základě článků a informací uveřejněných v Novinách města Český Krumlov vycházejících s měsíční periodicitou, z tiskových zpráv vydávaných oddělením kancelář starosty města Český Krumlov, z usnesení rady města a zastupitelstva města, z prohlášení vydávaných členy politické reprezentace města či pracovníky odborů městského úřadu, ze zveřejněných petic, z vybraných zpráv o Českém Krumlově získaných z monitoringu českých novin a serverů, z internetových informací na www.ckrumlov.cz aj. webových stránek, ze zpráv městského Mailfóra, archivu Aktualit a Akcí publikovaných prostřednictvím Oficiálního informačního systému Český Krumlov, z výročních zpráv za rok 2016 města Český Krumlov, jeho zřizovaných organizací, obchodních společností a součástí městského úřadu (Zpráva tajemníka Městského úřadu Český Krumlov o činnosti úřadu, Centrum pro pomoc dětem a mládeži o. p. s., Domov pro matky s dětmi a Dům na půli cesty, Domy s pečovatelskou službou o. p. s., Městské divadlo Český Krumlov o. p. s., Pro Sport o. p. s., Městská knihovna Český Krumlov, Zpráva o činnosti základních škol v Českém Krumlově, Zpráva o činnosti mateřských škol v Českém Krumlově, Českokrumlovský rozvojový fond, spol. s r. o., Služby města Český Krumlov s. r. o.), jakož i z výročních zpráv dalších institucí působících ve městě (ICOS o. p. s., Regionální muzeum Český Krumlov, Dům dětí a mládeže, Gymnázium Český Krumlov, KoCeRo komunitní centrum Romů o. p. s., Střední uměleckoprůmyslová škola sv. Anežky České, Střední odborné školy zdravotnické a Středního odborného učiliště), ze Statistiky návštěvnosti státního hradu a zámku Český Krumlov, z tiskových zpráv Mezinárodního hudebního festivalu Český Krumlov, Regionálního muzea v Českém Krumlově, Gymnázia Český Krumlov, NZDM Bouda, podrobné informace z každoročního šetření Českého statistického úřadu (www.czso.cz/csu/xc/obyvatelstvo-jihoceskeho-kraje-v-roce-016),  z Regionálního  informačního systému (www.risy.cz), z tištěných propagačních a informačních materiálů distribuovaných prostřednictvím Infocentra Český Krumlov a rovněž i z vlastních zážitků a zkušeností kronikářky. Obrazový materiál pochází z archivu města Český Krumlov.

 

 

 

 

 

Icons from Freepik - www.flaticon.com are licensed by CC 3.0 BY

Město Český Krumlov