aktualizováno 27. 9. 2023

Dotazníkové šetření pro žáky a studenty města Český Krumlov

Český výbor pro UNICEF ve spolupráci s městem Český Krumlov zrealizoval na konci školního roku 2022/2023 dotazníkové šetření, do kterého se zapojilo zhruba 1300 žáků prvního a druhého stupně základních a necelých 200 studentů středních škol.

V rámci dotazníkového šetření bylo zjišťováno, jak se žákům/studentům ve městě Český Krumlov žije, co potřebují a co by případně chtěli ve městě změnit. Dotazníkové šetření bylo striktně anonymní, bylo určeno pro všechny žáky od 3. tříd základních škol a studenty středních škol, kteří žijí či navštěvují školy ve městě Český Krumlov.

"Jsme si vědomi toho, že vidí svět svým vlastním neotřelým způsobem. Z jejich pohledu, nejen na život v našem městě, mohou pramenit zdroje inspirace, ale i konkrétní nápady a věcné návrhy, které si zaslouží být vyslyšeny", uvedl starosta Alexandr Nogrády.

Výstupy a výsledky dotazníkového šetření jsou jedním z klíčových podkladů pro vytvoření tzv. akčního plánu, souboru konkrétních opatření a aktivit, jejichž realizace v následujících několika letech povede k naplnění cílů celosvětové iniciativy UNICEF Města přátelská k dětem (Child Friendly Cities Initiative). 

Hlavní zjištění dotazníkového šetření shrnuje závěrečná zpráva, kterou naleznete zde

Město Český Krumlov se rozhodlo přistoupit ke globální iniciativě UNICEF Města přátelská k dětem (Child Friendly Cities Initiative). Obecným záměrem této iniciativy je celosvětově motivovat místní samosprávy k tomu, aby při svém rozhodování zohledňovaly práva a potřeby dětí a vytvořily vstřícné prostředí, kde děti mohou zdravě a bezpečně rozvíjet své schopnosti a přímo se podílet na rozhodování v oblastech, které se jich týkají.

Město Český Krumlov je prvním městem v České republice, se kterým Český výbor pro UNICEF uzavřel smlouvu o spolupráci a které se o mezinárodní certifikaci Město přátelské k dětem uchází. Aby ji mohlo získat, musí projít akreditačním procesem, a dosáhnout tak všech dohodnutých kritérií a stanovených cílů, které si společně s Českým výborem pro UNICEF stanoví.

Zmapovat názory, nápady a pocity žáků a studentů, kteří žijí či navštěvují školy v Českém Krumlově je jedním ze společně definovaných cílů v rámci akreditačního procesu. Dalším krokem je zpracování tzv. akčního plánu, souboru konkrétních opatření a aktivit, jejichž realizace v následujících několika letech povede k naplňování hlavních myšlenek iniciativy. 

Související aktivity:

Konference Město přátelské k dětem - Český Krumlov

Jméno
Odbor / odd.
Funkce
E-mail
Telefon
Mgr. Štěpánka Kučerová
Odbor / oddělení: oSŘR
Funkce: referent - dotační projekty a kontrola veřejných zakázek
E-mail: stepanka.kucerova@ckrumlov.cz
Telefon: 380 766 707

Po kliknutí na vybrané jméno se zobrazí kompletní informace o kontaktu.

Icons from Freepik - www.flaticon.com are licensed by CC 3.0 BY

Město Český Krumlov

Nastavení soukromí:

Soubory cookie používáme ke shromažďování a analýze informací o výkonu a používání webu, zajištění fungování funkcí ze sociálních médií a ke zlepšení a přizpůsobení obsahu. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas, který nám udělíte kliknutím na volbu „Souhlasím se vším“. Své preference můžete snadno upravit kliknutím na volbu „Podrobné nastavení“.

Povolujete: