aktualizováno 31. 5. 2022

Konference Město přátelské k dětem - Český Krumlov

Ve čtvrtek 9. června se v Českém Krumlově uskutečnila konference Město přátelské k dětem. Konferenci pořádalo město Český Krumlov ve spolupráci s Českým výborem pro UNICEF. Cílem konference bylo jednak představit globální iniciativu UNICEF Child Friendly Cities (v překladu iniciativa Města přátelská k dětem) zástupcům měst a obcí České republiky, jednak sdílet zkušenosti, know-how a příklady dobré praxe z oblasti prorodinné politiky na lokální úrovni.

Název akce: Konference Město přátelské k dětem - Český Krumlov
Realizátor: město Český Krumlov ve spolupráci s Českým výborem pro UNICEF
Termín realizace akce: 9. 6. 2022
Místo konání akce: Studijní centrum Český Krumlov
Program akce: zde

Konference Město přátelské k dětem - Český KrumlovKonference Město přátelské k dětem - Český KrumlovKonference Město přátelské k dětem - Český KrumlovKonference Město přátelské k dětem - Český KrumlovKonference Město přátelské k dětem - Český KrumlovKonference Město přátelské k dětem - Český KrumlovKonference Město přátelské k dětem - Český KrumlovKonference Město přátelské k dětem - Český KrumlovKonference Město přátelské k dětem - Český KrumlovKonference Město přátelské k dětem - Český KrumlovKonference Město přátelské k dětem - Český KrumlovKonference Město přátelské k dětem - Český KrumlovKonference Město přátelské k dětem - Český KrumlovKonference Město přátelské k dětem - Český KrumlovKonference Město přátelské k dětem - Český KrumlovKonference Město přátelské k dětem - Český KrumlovKonference Město přátelské k dětem - Český KrumlovKonference Město přátelské k dětem - Český Krumlov

© Lubor Mrázek

Obecným záměrem iniciativy UNICEF Města přátelská k dětem je celosvětově motivovat místní samosprávy k tomu, aby při svém rozhodování zohledňovaly práva a potřeby dětí a vytvořily vstřícné prostředí, kde děti mohou zdravě a bezpečně rozvíjet své schopnosti a přímo se podílet na rozhodování v oblastech, které se jich týkají.

„Město přátelské k dětem je mnohem víc než jen vytvářet pro děti zdravé, stabilní a bezpečné prostředí. Je i o tom vytvářet prostředí, které je k nim férové, kde děti mají svůj hlas a tomu hlasu je i nasloucháno. A to nejen formálně, ale se vší vážností. Žijeme ve společnosti, která dětem málo naslouchá. Děláme významná rozhodnutí, aniž bychom znali názor jedné čtvrtiny naší populace, kterou děti představují. O dětech se často uvažuje jako o budoucích občanech, ale ony s námi žijí právě teď. Dětství je nenahraditelné a neopakovatelné, měli bychom to mít neustále na paměti a soustředit se i na věci, které můžeme začít měnit právě teď, a nejen v dlouhodobém horizontu několika let. Koncept Město přátelské k dětem vytváří z našeho pohledu město, které je nejen přátelské k dětem samotným, ale ve svém důsledku k nám všem,“ uvedla na konferenci výkonná ředitelka UNICEF pro Českou republiku, paní Pavla Gomba.

Nastavení fungování a implementaci iniciativy Města přátelská k dětem v Německu účastníkům konference představil ředitel Advokacie a politiky Německého výboru pro UNICEF, pan Sebastian Sedlmayr. Praktické zkušenosti s přistoupením k iniciativě na lokální úrovni s účastníky konference sdílel starosta německého města Weil am Rhein, pan Wolfgang Dietz.

Zatímco v Německu je v současné době držitelem certifikátu Město přátelské k dětem celkem 11 municipalit a dalších 21 se jich nachází v akreditačním procesu, v České republice iniciativa prozatím žádné členy nemá. Město Český Krumlov je prvním městem v České republice, se kterým Český výbor pro UNICEF uzavřel smlouvu o spolupráci a které se o mezinárodní certifikaci Město přátelské k dětem uchází. Aby ji mohlo získat, musí projít akreditačním procesem, a dosáhnout tak všech dohodnutých kritérií a stanovených cílů, které si společně s Českým výborem pro UNICEF stanoví.

„V Českém Krumlově dlouhodobě podporujeme aktivity pro děti, ať už to jsou volnočasové, sportovní či kulturní organizace a spolky nebo jednorázové akce pro rodiny s dětmi. Z našeho programu podpory každoročně rozdělíme okolo 8 milionů, z čehož nejméně polovina je rozdělena právě těmto organizacím, spolkům a jedincům, kteří se věnují dětem. Český Krumlov je z našeho pohledu ideálním adeptem na to stát se držitelem certifikátu Město přátelské k dětem,“ dodal místostarosta Českého Krumlova Ivo Janoušek.  

Řečníky dopoledního bloku konference byli i žákyně českokrumlovské základní školy a student místního gymnázia. Prezentovali, co se jim ve městě Český Krumlov líbí a co by na něm naopak chtěli změnit. V odpoledním bloku se uskutečnila diskuse odborníků a zástupců měst a obcí České republiky na téma, co pro rodiny a děti konkrétně dělají a jaké jsou jejich praktické zkušenosti s realizací těchto aktivit na lokální úrovni.

Jméno
Odbor / odd.
Funkce
E-mail
Telefon
Mgr. Štěpánka Kučerová
Odbor / oddělení: oSŘR
Funkce: referent - dotační projekty a kontrola veřejných zakázek
E-mail: stepanka.kucerova@ckrumlov.cz
Telefon: 380 766 707

Po kliknutí na vybrané jméno se zobrazí kompletní informace o kontaktu.

Icons from Freepik - www.flaticon.com are licensed by CC 3.0 BY

Město Český Krumlov

Nastavení soukromí:

Soubory cookie používáme ke shromažďování a analýze informací o výkonu a používání webu, zajištění fungování funkcí ze sociálních médií a ke zlepšení a přizpůsobení obsahu. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas, který nám udělíte kliknutím na volbu „Souhlasím se vším“. Své preference můžete snadno upravit kliknutím na volbu „Podrobné nastavení“.

Povolujete: