aktualizováno 3. 8. 2017

Dotace z Jihočeského kraje na podporu památkového fondu

aktualizováno 3. 8. 2017

V roce 2012 získalo město Český Krumlov neinvestiční dotaci z Jihočeského kraje ve výši 2.300 tis. Kč určenou jako přímou podporu na zachování památkového fondu včetně jeho oprav a úprav, na rozvoj cestovního ruchu souvisejícího s památkami UNESCO, na propagaci místa a na provozování informačních center.

V následujících letech se s Jihočeským krajem vždy uzavírala smlouva o poskytnutí finančních prostředků na stejný objem 2.300 tis. Kč.
V roce 2013 byla rozšířena účelovost dotace na přímou podpora Města Český Krumlov na regionální rozvoj města v souvislosti s registrací v Seznamu světového kulturního dědictví UNESCO.

Od roku 2016 jsou v rámci získané dotace považovány za uznatelné náklady:

• Oprava a údržba majetku města
• Realizace významných kulturních akcí města
• Propagace města

V roce 2017 byla dotace upravena dle žádosti celkovými možnými výdaji na:

• oprava a údržba majetku města Český Krumlov - 1.000 tis. Kč,
• realizace významných kulturních akcí města Český Krumlov 950 tis. Kč,
• propagace města Český Krumlov 350 tis. Kč.

Získanou finanční podporu je město povinno v témže roce vyčerpat a o jejím použití předložit poskytovateli vyúčtování a vyhodnocení.

V roce 2012 byly finanční prostředky určeny na zachování památkového fondu včetně jeho oprav a úprav, na rozvoj cestovního ruchu souvisejícího s památkami UNESCO, na propagaci města, na provozování informačního centra a práce s tím související.

Konkrétně byl finanční příspěvek použit na:

• Opravy budov radnice, Prelatury, Kláštery, ZŠ T.G. Masaryka, Budějovické brány.
• Úhradu částečných nákladů v rámci slavnosti Kouzelný Krumlov, Slavností pětilisté růže, Svatováclavských slavností, Adventu.
• Údržbu a provoz historické kašny na náměstí Svornosti.
• Opravy opěrných zdí Jižních teras a opravy komunikací v centru města.

V roce 2013 byla městu poskytnuta dotace s širší účelovostí. Z dotace mohly být hrazeny veškeré výdaje korespondující s regionálním rozvojem města.
Příspěvek byl využit na:

• Úhradu částečných nákladů v rámci slavnosti Kouzelný Krumlov, Slavností pětilisté růže, Svatováclavských slavností.
• Provoz a údržbu historické kašny na náměstí Svornosti.
• Opravy objektů Prelatury,
radnice, klášterů, Budějovické brány.
• Opravy opěrných zdí, chodníků a komunikací v centru města.

Za rok 2014 byly v rámci dotace uplatněny výdaje:

• Částečné náklady na realizaci slavnosti Kouzelný Krumlov a Slavností pětilisté růže a Svatováclavských slavností.
• Opravy opěrných zdí Jižních teras, opravy komunikací v centru města.

V roce 2015 byly z dotace hrazeny výdaje na:

• Správu webových stránek města.
• Částečné náklady slavností města.
• Provoz a údržbu historické kašny na náměstí Svornosti.
• Opravy opěrných zdí Jižních teras, opravy komunikací v centru města a opravy budov v centru města.

Za rok 2016 byly uplatněny výdaje:

• V rámci opravy a údržby majetku města:
- provoz a údržba historické kašny na náměstí Svornosti,
- opravy v objektech klášterů,
- drobné opravy komunikací v centrum města,
- opravy v objektu Prelatury

• V rámci realizace významných kulturních akcí města Český Krumlov:
- Částečné náklady na slavnosti Kouzelný Krumlov a Slavnosti pětilisté růže.

• V rámci propagace města Český Krumlov:
- správa webových stránek města,
- reportáže na Českokrumlovské televizi,
- noviny města Český Krumlov.

Přehled veškerých výdajů za jednotlivé roky je k nahlédnutí zde.

 

Logo Jihočeský kraj barevně

Icons from Freepik - www.flaticon.com are licensed by CC 3.0 BY

Město Český Krumlov