aktualizováno 3. 2. 2016

Rekonstrukce komunikací v Nových Dobrkovicích

aktualizováno 3. 2. 2016

V současné době prochází přípravnou fází projekt na rekonstrukci komunikací v Nových Dobrkovicích. Předmětem projektu je vybudování nové kanalizace, výměna stávajícího vodovodu a veřejného osvětlení a oprava opěrných zdí a místních komunikací.

Nová oddílná splašková kanalizace bude zaústěna do čerpací stanice ČS-01 a odtud budou splaškové vody čerpány tlakovou kanalizací do stávajícího kanalizačního výtlaku, resp. gravitační kanalizace směrem na ČOV Český Krumlov. Dojde k výměně veřejného vodovodu se změnou trasy v některých částech Nových Dobrkovic.

Veřejné osvětlení bude vyměněno v příslušné části s napojením na stávající nápojný bod VO. V souvislosti s pokládkou inženýrských sítí dojde k opravě opěrných zdí a dotčených místních komunikací. Na novou splaškovou kanalizaci mohou být připojeny pouze splaškové vody od obyvatel, stávající kanalizace bude ponechána beze změn jako dešťová.

Podrobnější informace naleznete na stránkách projektu zde

 

 

Icons from Freepik - www.flaticon.com are licensed by CC 3.0 BY

Město Český Krumlov

Nastavení soukromí:

Soubory cookie používáme ke shromažďování a analýze informací o výkonu a používání webu, zajištění fungování funkcí ze sociálních médií a ke zlepšení a přizpůsobení obsahu. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas, který nám udělíte kliknutím na volbu „Souhlasím se vším“. Své preference můžete snadno upravit kliknutím na volbu „Podrobné nastavení“.

Povolujete: