aktualizováno 25. 7. 2022

Unikátní výstava na náplavce ukazuje využívání energie

Od 1. do 31. července je k vidění unikátní výstava Energie a civilizace. Výstava upozorňuje na problematiku udržitelnosti a ukazuje závislost našeho blahobytu a míru bezpečnosti na zdrojích energie. Výstavní panely jsou umístěny na náplavce u Pivovarské zahrady.

Výstava Energie a civilizace je již druhou v řadě (Voda a civilizace, 2020) osvětových výstav společnosti Medialogue zaměřenou na téma udržitelné energie. Prostřednictvím čtyřiceti témat se řeší způsoby využívání energie v historických, společenských, politických a technických souvislostech a nastiňuje jejich možné dopady na současné i budoucí generace. V noci nasvícená expozice je přístupná všem po celý červenec 24 hodin denně.

Každý návštěvník výstavy má možnost se zamyslet nad tím, jakými způsoby energii lidstvo využívá. Jak mohou naše postoje a chování ovlivnit budoucí vývoj. Jak zajistit národní bezpečnost pomocí nových zdrojů energie a nejmodernější technologie. „Otázka zajištění energie a zdrojů byla, je a vždy bude jedním ze základních a výsostně strategických aspektů fungování jakékoli lidské společnosti. Dostatek zdrojů je limitujícím faktorem vývoje, životní úrovně i technologií. Dnes je tato otázka ještě zásadnější, a to tím spíš, že se kontrola zdrojů stává globální a může významně narušit geopolitický poměr sil. Stejně tak pokud chceme dosahovat stále vyšší úrovně naší společnosti, musí být starostí každého z nás zajištění objektivně levných zdrojů energie,“ sděluje Miroslav Bárta, prorektor Univerzity Karlovy v Praze, archeolog a egyptolog.

Prostřednictvím přehledných schémat, fotografií a popisů ukazuje výstava různé způsoby využití energie od ohně přes století páry, průmyslovou revoluci, vynález elektřiny, počátky těžby ropy, vodní, větrné i solární elektrárny až po atomové jádro. Návštěvníci najdou i panely věnované geotermální energii, elektromobilitě, umělé inteligenci nebo městům budoucnosti. Výstava upozorňuje i na nové zdroje „zelené“ energie nebo problematiku recyklování.

Stav, ve kterém se momentálně nacházíme, nikdy nebyl dlouhodobě udržitelným. Válka na Ukrajině navíc energetickou krizi urychlila a na řešení nezbývá mnoho času. Současně máme vypracovaný Akční plán pro udržitelnou energii a klima, který je jakýmsi návodem a zároveň závazkem ke snížení emisí CO2 o 40 % do roku 2030. Je potřeba jít cestou obnovitelných zdrojů a udržitelné energetiky. Jsme rádi, že výstava Energie a civilizace přispěje svou osvětou i v našem městě. Díky ní se dostane problematika do širšího povědomí obyvatel i návštěvníků Krumlova,“ uvádí starosta Českého Krumlova Dalibor Carda.

Český Krumlov v rámci výstavy představuje svou největší energetickou výzvu, čímž je výstavba nové městské čtvrti s názvem Nový Dvůr. Jedná se o urbanizaci 23 hektarů, kde má vyrůst až 1 200 bytů pro 3 000 obyvatel. Nový Dvůr by měl splňovat nejmodernější ekologická kritéria. Pracovat bude s velkým podílem zelené energie, centrálním zásobováním tepla, solární energií, zelenými střechami i s využíváním srážkových vod.

Výstava Energie a civilizace je v pořadí již druhá, která se týká udržitelné budoucnosti nás všech. Těmito tématy se dlouhodobě zabýváme, protože je potřeba lidem neustále připomínat, že odpovědnost za naši budoucnost je záležitostí každého z nás. A dělá mi radost, že mnoho lidí i díky těmto výstavám uvažuje o naší společné budoucnosti s větší zodpovědností,“ uzavírá Olga Menzelová, producentka výstavy.

Partneři výstavy

Generálním partnerem putovní výstavy je Skupina ČEZ.

Partnery výstavy jsou Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR, Ministerstvo životního prostředí ČR, ČEPS, a. s., ČEPRO, a. s., Československá obchodní banka, a. s., společnost FRONIUS Česká republika s.r.o. a Povodí Vltavy, státní podnik. Pořadatelem je město Český Krumlov. Organizátorem je společnost Medialogue.

Energie a civilizace, zdroj: oKSEnergie a civilizace, zdroj: oKSEnergie a civilizace, zdroj: oKS

 

Vernisáž Energie a civilizace, zdroj: oKSVernisáž Energie a civilizace, zdroj: oKSVernisáž Energie a civilizace, zdroj: oKSVernisáž Energie a civilizace, zdroj: oKSVernisáž Energie a civilizace, zdroj: oKSVernisáž Energie a civilizace, zdroj: oKSVernisáž Energie a civilizace, zdroj: oKSVernisáž Energie a civilizace, zdroj: oKSVernisáž Energie a civilizace, zdroj: oKSVernisáž Energie a civilizace, zdroj: oKSVernisáž Energie a civilizace, zdroj: oKSVernisáž Energie a civilizace, zdroj: oKS

Icons from Freepik - www.flaticon.com are licensed by CC 3.0 BY

Město Český Krumlov

Nastavení soukromí:

Soubory cookie používáme ke shromažďování a analýze informací o výkonu a používání webu, zajištění fungování funkcí ze sociálních médií a ke zlepšení a přizpůsobení obsahu. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas, který nám udělíte kliknutím na volbu „Souhlasím se vším“. Své preference můžete snadno upravit kliknutím na volbu „Podrobné nastavení“.

Povolujete: